Frågor & Svar (nya)

Här nedan finner du en rad vanliga frågor och svar om träskydd.

Skicka gärna en fråga till Träskyddsföreningen som du söker svar på via mailadressen info@traskydd.com!

Träolja påstruket med pensel ger bara ett ytligt och kortvarigt skydd eftersom det inte förmår att tränga in i virket. Träoljan rinner av och förlorar sin verkan inom något år eller i bästa fall några år. Rötsvamparna tränger igenom det ytliga skyddet och träprodukten kan bli förstört även om träoljan stryks på ytan regelbundet.

Om trä utsätts för fukt under en längre period så ruttnar det. Därför behöver alla träkonstruktioner utomhus, som exempelvis altaner, trappor och bryggor ha ett fullgott och garanterat rötskydd. Det är endast NTR-märkt virke med godkända träskyddsmedel som ger ett heltäckande skydd. Tryckimpregnerat med NTR-märke är det mest använda och har dessutom överlägsen pris-prestanda.

Cancel