Nätupplagan: 2024-02-26 22:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Wildfire på Kolmården nominerat till Träskyddspriset 2021

2021 08 30

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Hållbarhet är prioriterat för Wildfire – även vid materialval. Vi har lyckats förena det med modern träteknik, konstaterar Christine Karmfalk, VD för Kolmården. Foto: Anna Simonsson

– Wildfire är inte bara en hisnande åkfärd och upplevelse. Just det faktum att den är uppförd i modern träteknik, gör att den smälter så väl in i vår skogliga miljö. Hållbarhet är prioriterat för oss, säger Christine Karmfalk, VD för Kolmården.

Skyddat trä används i stora delar av konstruktionen och ger uttryck för såväl ett högt tekniskt utnyttjande av trämaterialets unika kombination av bärighet, anpassningsförmåga och stilfulla kvaliteter.

–  Wildfire är ett exempel på vad som är möjligt att åstadkomma med modern träteknik. Berg- och dalbanan är en av många fina kandidater i årets Träskyddspris. Juryn får en utmaning att kora en vinnare i år, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Valet av skyddade träprodukter är ett medvetet val hos konstruktören. Berg- och dalbanan ska klara hårt slitage och ett högt utnyttjande under lång tid. Att anpassa valet av material för ett klassiskt skogsområde i Kolmården är ett exempel på ett både smart och omsorgsfullt agerande från beställaren.

– Wildfire har valts ut som kandidat till Träskyddspriset bland annat för hur beställare och entreprenör har använt trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper på ett kunnigt sätt som rimligen gynnar Kolmårdens attraktivitet, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel