Nätupplagan: 2024-06-24 7:39

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Vinnare korad i Träskyddspriset 2020

2020 11 06

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.


Fotograf: Jonas Westling

Skellefteå kommun har genom sin Träbyggnadsstrategi under flera år arbetat medveten med materialval och utvecklat kunskap som kan fungera som föredöme. Det är bland annat genom bryggorna vid Vitbergstjärn, Kalvträsk och Östanbäck som kommunen koras som vinnare.

– Det här är ett lysande exempel på där träskyddskunskapen framträder i val av konstruktion och material. Här kan man förvänta sig en livslängd och resurseffektivt underhåll under lång tid, säger Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen.

Träbryggorna med tillhörande anslutningsramper som är utförda i NTR-klassade konstruktionsmaterial med olika utföranden beroende på plats och naturläge.

En enig och namnkunnig jury har följande motivering:

“Skellefteå kommun tilldelas Träskyddspriset 2020 – det första som delas ut – för utmärkt utformade och inspirerande bad- och fiskebryggor i beständigt trä. Skellefteå kommun har under lång tid arbetat målmedvetet med beständigt materialval. Kommunen visar hur en övergripande strategi har omsatts i praktiken på flera platser och där arkitektur och funktion anpassats efter närmiljö och alla invånares möjligheter. Det omsorgsfulla valet av trä har här kommit att bli ett medel för att verka i enlighet med de hållbarhetskriterier som formulerats i Agenda 2030 som bland annat lyfter fram målsättningen att minska ojämlikheten och öka tillgängligheten för alla i samhället.”

Vid juryns sammanträde utkristalliserade sig två kandidater som stod ut över de andra. Förutom Skellefteå förtjänar Växjö ett hedersomnämnande för ett mycket gediget och genomtänk arbete med ett beständigt materialval.

Vinnaren och övriga kandidater:

Skellefteå – tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor 

Umeå – Upprustade och moderniserade Rådhusparken

Gnesta – Varsamt restaurerade Jälundsbron 

Nacka – Marinstaden vid Svindersviken

Växjö – Vattentorget i centrala Växjö

Träskyddspriset är årligt återkommande och arbetet med att hitta kandidater för Träskyddspriset 2021 har påbörjats och förslag skickas till Träskyddsföreningen. 

Juryn består av:

Fredrik Westin, vd Träskyddsföreningen och generalsekreterare Nordiska träskyddsrådet

Magnus Boman, vd och ägare av hållbarhetsbyrån Goodpoint

Magnus Wålinder, professor i byggnadsmaterial vid KTH

Lars Holmin, regionråd i Västra Götaland och ersättare i styrelsen SKR

Karin Sandberg, projektledare och senior forskare inom träbyggnadsteknik på RISE

Jöran Jermer, sakkunnig inom träskydd

Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att inrätta ett årligt pris, med start från i år, Träskyddspriset 2020. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel