Nätupplagan: 2024-06-24 8:36

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Uppsala nominerat till Träskyddspriset 2021 genom Vårdsätra naturpark

2021 09 03

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Vårdsätra tillgängliggör genom omsorgsfull utbyggnad ett stort naturområde för uppsalabor och besökare. Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande är stolt över att det nu nominerats till årets Träskyddspris. Foto: Anna Simonsson

– Det är förstås unikt med ett naturområde som stått orört i över hundra år. Många uppsalabor, besökare och även jag själv kan genom de smarta gångstråken i trä verkligen njuta av de unika miljöerna, artrikedomen och fågellivet, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Området är sex hektar stort och består av gammal beteshage som nuförtiden är en mycket tät ädellövskog. Hela naturmiljön och skogen utgör ett försöksområde för vetenskapliga studier parkmiljön är i därför i princip stängd för allmänheten. Emellertid har promenadstråk i skyddat trä öppnat för besök.

– Uppsala är ett gott exempel på hur det går att omsorgsfullt tillgängliggöra ett område avsett för rekreation och promenader och förena det med god utformning. Kommunens satsning i Vårdsätra ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.

Passager och bryggor i trä var redan från start i projektet ett medvetet val för att öppna upp Vårdsätra naturpark och möjliggöra besök. De sträckningar för promenadstråken som valts ut möjliggör besök med syfte att kunna se en orörd naturmiljö, med biologisk mångfald i fokus. Den unika parkmiljön har också tillgänglighetsanpassats med särskilt utformade viloplatser i trä som väl smälter in i miljön och som verkligen inbjuder till besök.

–  Det här är ett exempel på där träskyddskunskapen framträder i val av konstruktion och med estetiskt väl utformade platser och som är tillgängliga för alla. Parken är en av flera fina kandidater i årets Träskyddspris, säger Fredrik Westin.

Beställaren har medvetet haft med i beräkningen möjligheten till hårt slitage och därmed också krav på hög säkerhet vilket medförde att valet föll på skyddat trä i NTR-certifierad furu.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel