Nätupplagan: 2024-06-24 7:51

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Trelleborg nominerat till Träskyddspriset 2021

2021 09 03

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Hållbarheten har spelat en stor roll när det kommer till materialval för att tillgängliggöra stranden, konstaterar Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande. För det nomineras kommunen till årets Träskyddspris. Foto: Lars Dareberg

– Dalabadets brygga är kanske vårt främsta exempel på tillgänglighetsanpassning. Hög säkerhet och lång fysisk hållbarhet har spelat en stor roll när vi valt konstruktionsmaterial, säger Mikael Rubin, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg.

Havsbadsbryggorna i Trelleborgs kommun är anpassade efter den lokala stranden, och smälter förtjänstfullt in i miljön. I sig är höga och långa havsbryggor förstås inget nytt. Men genom kommunens satsning är steniga stränder är inget hinder för bad och rekreation för alla grupper, då merparten av bryggorna har en tillgänglighetsanpassning.

–  Bryggorna har valts ut som kandidat för att visa på hur god arkitektur kan smälta samman med funktion. Trelleborg är en av flera fina kandidater till årets Träskyddspris. I år får juryn ett riktigt tufft jobb, säger Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen.

Kommunens erfarenhet av den blåsiga och vattenpiskande miljön medför att fysisk hållbarhet hamnat i fokus. Val av beständiga träprodukter för marina miljöer borgar för lång hållbarhet. Bryggorna lockar även turister, både de som vill fånga utsikten på bild och film och förstås de som tar del av badmöjligheterna.

– Trelleborg är ett exempel på hur det går att omsorgsfullt tillgängliggöra ett område avsett för rekreation och promenader och förena det med god utformning, definitivt ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin.

Bryggorna finns bland annat vid Sveriges sydligaste plats i Smygehuk, vid Dalabadet i Trelleborg, Skåre Backar, Skateholm och Beddinge strand.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel