Nätupplagan: 2024-02-26 23:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Träbyggande är trendigt från höger till vänster

2021 02 01

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Tillsammans önskar undertecknarna se fler initiativ för att etablera träbaserade lösningar för stadskvarter och urbana utemiljöer. Det gäller inte bara bostäder och offentliga byggnader utan också närområden och natur kring flerfamiljshus, fritidsanläggningar, torgmiljöer stadsparker, samlingsplatser och strandpromenader.  

För att åstadkomma en helhetslösning för stadsmiljön menar skribenterna att det krävs en genomgripande diskussion där stat och kommuner agerar förebilder. Men också att det riktas omfattande utbildningsinsatser till arkitekter, konstruktörer och upphandlingsansvariga. En gemensam målsättning är att mer infrastruktur och utemiljöer i stadskärnor ska byggas i trä.  

Länk till debattartikel.

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel