Nätupplagan: 2024-06-24 8:04

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Sotenäs nominerat till Träskyddspriset 2021

2021 08 30

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Kommunen har hög kompetens vad gäller konstruktion och materialval, konstaterar Mats Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande. Tillsammans med god arkitektur gör kommunen till kandidat i årets Träskyddspris. Foto: Johan Marklund

– Det är angeläget för oss att tillgängliggöra vår unika i natur i havsnära miljö för så många som möjligt. Förvaltningen har hög kompetens vad gäller konstruktion och göra hållbara val, säger Mats Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande i Sotenäs kommun.

Strandpromenaden i Sotenäs är 1,6 km lång. Promenadstråket har byggts ut med ytterligare 1,3 kilometer med breda promenadstråk, gott om utsiktsplatser och med ramper för tillgänglighet.

–  Bryggorna en god kandidat till årets Träskyddspris. De visar hur arkitektur kan smälta samman med funktion och tillgängliggöra ett vackert område för fler, säger Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.

Skärgården är en känslig miljö med höga krav på bevarande och omsorg om den biologiska mångfalden. Den tuffa utemiljön, speciellt under vinterhalvåret, har medfört val av skyddat trä, med genomtänkt utformning för många kategorier av besökare. Noggrannhet i vid tekniska lösningar är baserade på lång erfarenhet av liknande konstruktioner i hamnmiljön.

– Kommunen använder trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper på ett kunnigt och är definitivt en fin kandidat i årets Träskyddspris. Nu är ett upp till juryn att utse en vinnare, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel