Nätupplagan: 2024-02-26 23:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Sjösdalsparken i Huddinge nominerad till Träskyddspriset 2023

2023 06 27

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.


Tanken bakom gestaltningen av Sjödalsparken var att lyfta fram och ta tillvara resursen av det klassiska vattendraget Fullerstaån. Parken har snabbt blivit uppskattad, konstaterar Emil Högberg, kommunalråd Huddinge. Foto: Anna Simonsson

Den nya stadsparken utnyttjar parkens grundstruktur och insatserna har fokuserat både på att förbättra befintliga och lägga till nya kvaliteter där möjlighet finns. Förslagets bärande idé är parkens två rumsliga sekvenser, landskapsparken och folkparken.

– Att bygga hållbara stadsmiljöer är viktigt både sett till sociala och till miljömässiga aspekter. Även det ekonomiska perspektivet med lång förväntad livslängd och resurseffektivt underhåll talar för skyddat trä som materialval, säger Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.

Parkmiljön har en prägel av trä och här återfinns entrérummet, finparken, scenen, picknickytor och fruktträdgården. Projektet syftar till att skapa tillförda ekologiska värden, genom vattnet, ängsytor, olika busk- och trädskikt samt hantering av dagvatten från Huddinge centrum. Projektet har fått ett stort stöd av Boverkets fond ”grönare städer”.

– Parken inspirerar förhoppningsvis och är ett föredöme för god stadsutveckling. Med rätt träskyddskunskap kan beställare förvänta sig lång livstid och resurseffektivt underhåll under lång tid, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel