Nätupplagan: 2024-06-24 8:19

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Regionråd tar plats i jury för nationellt träskyddspris

2020 07 02

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Lars Holmin, regionråd (M) i Västra Götaland, ingår i juryn för nyinstiftade Träskyddspriset 2020.

– Tillväxt och byggande har alltid legat mig varmt om hjärtat. Att få vara med att uppmärksamma projekt som har god arkitektur och där materialval ges en central roll för medvetna miljöval känns roligt. Ser vi till samhällsutvecklingen så är det mycket som talar för branschen, säger Lars Holmin.

När urbaniseringen fortgår utgör attraktiva utemiljöer i våra stadsmiljöer ett centralt inslag i ett hållbart samhällsbyggande. Därför har Svenska Träföreningen beslutat att inrätta ett årligt pris, med start från i år.

– Att bygga hållbara stadsmiljöer är viktigt både sett till sociala och till miljömässiga aspekter. Även det ekonomiska perspektivet med lång förväntad livslängd och resurseffektivt underhåll talar för trä vid rätt materialval, säger Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen.

Han tillägger:

– Det känns riktigt bra att Lars Holmin har valt att anta uppdraget. Han kan med sin erfarenhet tillföra viktiga dimensioner från det region- och kommunpolitiska livet.

Nomineringstiden för tävlingsbidrag går ut den 9 augusti. Den slutliga vinnaren uppmärksammas senare i höst.

För ytterligare kommentarer från Lars Holmin: 070-562 62 79 

Juryn:

I juryn som utser vinnare i Träskyddspriset 2020 ingår bland annat Lars Holmin, regionråd Västra Götaland, Jöran Jermer, sakkunnig inom träskydd, Ulf Nordfjell, landskapsarkitekt och Karin Sandberg, senior forskare inom träbyggnad på RISE och Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.

Tävlingsbidrag hittills är:

Skellefteå – tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor

Umeå – Upprustade och moderniserade Rådhusparken

Gnesta – Varsamt restaurerade Jälundsbron

Alingsås – bland annat nya Sjöstaden vid sjön Gerdsken

Nacka – Marinstaden vid Svindersviken

Växjö – Vattentorget i centrala Växjö

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att inrätta ett årligt pris, med start från i år, Träskyddspriset 2020. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel