Nätupplagan: 2024-06-24 8:37

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Ny rapport: Fakta för cirkulär hantering av tryckimpregnerat trä

2024 02 12

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Med anledning av publiceringen av rapporten "Avfall från tryckimpregnerat trä – fakta för cirkulär hantering", vill vi framhålla vikten av denna omfattande studie. Den är författad av Jöran Jermer och publicerad av Svenska Träskyddsinstitutet som Meddelanden Nr 193 – 2024. Den erbjuder en djupgående analys av sammansättningen av impregnerat trä och dess avfall.

Rapporten understryker betydelsen av att förstå de olika typerna av impregnerat trä samt deras miljöpåverkan vid avfallshantering, med särskilt fokus på historisk användning, regelverk och hanteringsmetoder. Genom att lyfta fram utvecklingen inom träskyddsmedel och de utmaningar som finns med att miljöbedömma olika träskyddsbehandlingar, bidrar rapporten med viktig kunskap för att främja en mer hållbar och effektiv avfallshantering.

Vi vill särskilt uppmärksamma värdefulla insikter om hur avfall från tryckimpregnerat trä för närvarande hanteras inom dagens system, med beaktande av både ekonomiska och miljömässiga aspekter. Denna rapport är ett måste för alla aktörer inom återvinnings- och avfallshanteringssektorn, som strävar efter att förbättra hanteringen av detta komplexa avfallsflöde.

Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen, betonar rapportens betydelse som "en viktig pusselbit mot en mer miljövänlig och ansvarsfull hantering av dessa material".

För ytterligare information och för att ta del av rapportens fullständiga innehåll, besök:

https://traskyddsinstitutet.se/ny-rapport-fakta-for-cirkular-hantering-av-tryckimpregnerat-tra/.

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel