Nätupplagan: 2024-06-14 9:57

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Naturum Vänerskärgården vid Läckö slott nomineras till Träskyddspriset 2022

2022 07 13

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.


En konstruktion med goda kunskaper om trämaterial och om estetiska egenskaper. Vi är stolta över vår multifunktionella byggnad, säger Jan Malmgren, VD för Naturum Vänerskärgården och Läckö slott. Foto: Anna Simonsson

Trots snart ett decennium som väl nyttjat kunskapscentrum med upp emot 100 000 besökare och naturintresserade per år har Naturum Vänerskärgården stått sig över tid på ett enastående sätt. Skärgårdens vegetation speglas i träfasadens brokiga ribbverk. Resultatet har blivit en byggnad som väl passar in mellan vassbälten och skog och i den känsliga miljön vid Läckö slott.

– Konstruktionen visar prov på goda kunskaper om trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper. Därmed är den ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Beständiga träribbor i fasaden har visat sig vara ett hållbart och klimatsmart val då fasaden stått emot emellanåt hård väderlek i de havsliknande väderförhållandena vid Vänerns strand.

– Här knyts modernitet, funktionalitet och miljömedvetenhet ihop i ett konkret och föredömligt exempel, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Sedan år 2020 har föreningen inrättat ett årligt pris med avsikten att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-14
Cancel