Nätupplagan: 2024-06-24 9:49

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Lugnets terrass i Hammarby Sjöstad nominerat till Träskyddspriset 2021

2021 09 01

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Valet av material var avgörande, konstaterar Christoffer Järkeborn, stadsdelsnämndens ordförande på Södermalm. Foto: Anna Simonsson

– Det är hedrande att populära Lugnets Terrass är “med i matchen” för Träskyddspriset 2021. I bred politisk samstämmighet valde vi en långsiktigt hållbar lösning i skyddat trä, eftersom vi är högst medvetna om det tuffa slitaget, säger Christoffer Järkeborn, ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd.

Lugnets terrass mellan Henriksdalshamnen och Sickla udde blev snabbt en favoritplats för de boende i Hammarby Sjöstad när området uppfördes kring millennieskiftet. Parken består av en trädgård närmast Lugnets allé med ett stort trädäck att vistas på och en sjögård omgiven av bryggor.

– De beständiga materialvalen för den nya terrassen i Hammarby Sjöstad inspirerar förhoppningsvis andra. Det finns flera fina kandidater i årets Träskyddspris och juryn har ett tuff arbete framför sig att kora en vinnare, säger Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.

Promenadstråk och trädäck är populära vilket medför högt slitage vid olika typer av aktiviteter. Området har efter ombyggnad bibehållit sina estetiska kvaliteter och nu med en möjlighet att använda platsen för allehanda aktiviteter och besök för lång tid framöver.

– Med rätt träskyddskunskap kan man förvänta sig lång livslängd och resurseffektivt underhåll som höjer säkerhet och många besök under lång tid. En fin kandidat till årets Träskyddspris, säger Fredrik Westin.

Valet av trämaterial vid ombyggnaden har haft beständigt trä som utgångspunkt. NTR-certifierade produkter lämnar 20 års garanti till beställare och konsumenter.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel