Nätupplagan: 2024-06-24 8:34

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Laxhall konferensanläggning i Mariestad nominerad till Träskyddspriset 2023

2023 06 26

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Laxhall är en naturnära anläggning med stark träprägel som är nominerat till Träskyddspriset för medvetna val av beständiga material i utsatta lägen. Hedrande, konstaterar Peter Larm, initiativtagare och delägare. Foto: Anna Simonsson

När ägarna bestämde sig för att bygga upp verksamheten på nytt utökades den till att omfatta en konferensdel. Därefter har också anläggningen kompletterats med en relaxavdelning och en fiskförädlingsdel.

– Laxhall är ett utmärkt exempel på möjligheten att bygga ett helt område avsett för konferens, rekreation och promenader och förena det med god arkitektur och kunskap om hur trämaterial ska hanteras. Därmed är Laxhall ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.

Laxhall kan uppvisa en vardagsnära träarkitektur, där byggnaderna och omgivande trädäck går i en sammanhållen karaktär. De beständighetsmedvetna materialvalen i utsatta lägen och sammansatt till en genuin naturnära anläggning.

– Vi bedömer att beställaren har använt trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper på ett kunnigt sätt genom medvetna val som gynnar platsens attraktivitet, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel