Nätupplagan: 2024-06-14 11:05

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Långbryggan i Rättvik nomineras till Träskyddspriset 2022

2022 07 11

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Ett landmärke med över 100-årigt arv. Långbryggan är en viktig del av miljön i Rättvik, anser Ulrica Momqvist, kommunstyrelsens ordförande (C) Rättvik. Foto: Anna Simonsson

Långbryggan i Rättvik ligger centralt placerad i den unika naturmiljön i Siljan och dess symbolik och historia gör den till en välkänd plats för hela den omliggande bygden.

Det som är utmärkande är Långbryggans imponerande längd om 628 meter, vilket gör den till Sveriges och kanske världens längsta insjöbrygga. Dess utformning håller hög nivå avseende estetik och andas kulturhistoria och tradition, vilket är ett kännetecken generellt för hela miljön kring Siljan.

–  Bryggan visar hur god arkitektur kan smälta samman med funktion. Det skapar förutsättningar för både social och miljömässig hållbarhet, säger Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen.

Valet av beständigt trä är självklart för kommunen. En plan för underhåll och utbyte av skadade delar maximerar livslängden. Tidigare fick sponsorer sitt namn ingraverat i trät. Men efter att kommunen insett att detta ökar risken för rötangrepp får sponsorerna numera sitt namn på minnesplattor. Långbryggan utgör ett utmärkt exempel och som symbol för positiv träanvändning i utemiljön i en enastående naturmiljö vid Siljan.

– Här knyts arv, modernitet, funktionalitet och miljömedvetenhet ihop i ett konkret och föredömligt exempel, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Sedan år 2020 har föreningen inrättat ett årligt pris med avsikten att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-14
Cancel