Nätupplagan: 2024-02-26 23:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

KTH ska säkra träkunskap genom ny kurs om träbeständighet

2023 08 22

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

– Det moderna samhällsbyggandet präglas allt mer av miljömedvetenhet och hållbarhet. I ljuset av dessa förändringar blir det av största vikt att svenska trävaror förädlas och integreras i den växande värdekedjan, säger Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen, som välkomnar den nya vidareutbildningskursen “Träbeständigt”

Kursöversikt

Kursen “Träbeständigt” är en banbrytande och certifierande vidareutbildning för yrkesverksamma som söker att fördjupa sig i expertkunskap om beständigt trä. Genom ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svenska Träskyddsinstitutet, har kursen samlat några av de mest framstående experterna inom området, inklusive Jöran Jermer, Magnus Wålinder, Roberto Crocetti och Andreas Falk.

Deltagarna kommer att utforska ämnen som materiallära, materialval, byggnadsteknisk utformning, arkitektonisk gestaltning, dimensionering och juridiska aspekter som rör trävaror. Med fokus på hållbarhet och långsiktighet ger kursen en solid grund för arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer och andra yrkesgrupper att fatta välinformerade beslut i sina yrkesutövningar.

Certifikat och mer

De kursdeltagare som slutför och godkänns i kursen erhåller det prestigefyllda certifikatet “Sakkunnig Träbeständighet”, vilket bekräftar deras fördjupade kompetens inom området.

Kursdetaljer

Motiv och bakgrund

Kursen Träbeständighet har initierats efter ett uttryckt behov från industrin och flera aktörskategorier (arkitekter, konstruktörer, entreprenörer, förvaltare) inom byggsektorn. Kunskapen om ämnet behöver hållas aktuell inom industrin och inom byggsektorn råder ett stort behov av kunskap om hur träbeständighet fungerar och hur man hanterar och utformar trä för god beständighet och livslängd.

Kursen har utformats med utgångspunkt i identifierade behov från berörda yrkesgrupper, vilka förmedlat behovet och givit uttryck för önskemål om ökad kunskap om olika aspekter av träbeständighet, alltifrån materialval, materialhantering, utformning, tillverkning, förvaltning.

Ytterligare Information och anmälan

För mer information om kursinnehåll, tider och priser, vänligen besökhttps://traskyddsinstitutet.se/bli-expert-pa-trabestandighet/

eller kontakta kursansvariga.

För presskontakter: Fredrik Westin,fredrik.westin@traskydd.com, 070-418 49 59

För mer information om kursen: Andreas Falk,andreas.falk@traskydd.com, 070-1709852

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel