Nätupplagan: 2024-06-24 9:27

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Klätterpark i Hammarby nominerad till Träskyddspriset 2023

2023 06 19

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Klätterparken i Hammarbybacken som är belägen cirka 65 meter upp är nu nominerad till årets Träskyddspris. Trä är ett fantastiskt material, konstaterar Cecilia Obermüller som är ordförande Stadsdelsnämnden i Skarpnäck i Stockholms stad. Foto: Anna Simonsson

Klätterparken erbjuder sju olika banor med olika svårighetsgrad – tillgängliga från 7 år/längden 110 cm och uppåt – och som är utmärkta med olika färger. Totalt så har banorna 60 hinder som är placerade uppe mellan stolparna på upp till 15 meters höjd och på marken.

– För att bli aktuell som pristagare gäller det också att kunna påvisa att man tagit tillvara trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper. Detta är faktorer som också påverkar den förväntade livslängden och dessa medför också ett resurseffektivt underhåll, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Klätterparken med moderna konstruktionslösningar i skyddsbehandlat trä är en del av en satsning för att skapa åretruntaktiviteter i storstadsmiljön.

–  Träkonstruktionen är ett exempel hur en säker och inspirerande konstruktion kan smälta samman med funktion vilket ger förutsättningar för ett aktivt fritidsliv för alla generationer. Parken är ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel