Nätupplagan: 2024-02-26 22:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Järvzoo i Ljusdal nominerat till Träskyddspriset 2021

2021 09 01

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Den naturnära känslan är viktig för Jens Larsson, VD för Järvzoo, som uppskattar att parken nu är nominerat till årets Träskyddspris. Foto: Anna Simonsson

– För oss har det varit viktigt att skapa en så naturnära känsla som möjligt och samtidigt ha hållbarhet som en ledstjärna. Det känns riktigt kul att det nu uppmärksammas, säger Jens Larsson, VD för Järvzoo.

Sveriges längsta ”trätrottoar” om cirka 3 kilometer är innovativ till sin längd, funktion och förstås till stor nytta för besökare i alla åldrar, inte minst för barnfamiljer med barnvagnar och personer med funktionshinder. För funktionsbyggnader i parkmiljön är arkitekturen enhetlig med hög naturprofil och väl utformad för sitt ändamål.

–  Träkonstruktionen är ett exempel hur god arkitektur kan smälta samman med funktion som ger förutsättning för rekreation åt alla. Parken är ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Valet av material har skett med främst fysiskt lång hållbarhet i fokus, vilket också betyder minimala underhållskostnader. De äldsta delarna av den långa trätrottoaren har enligt beställaren stått sig väl över tid och kontrolleras regelbundet.

– Parken inspirerar förhoppningsvis fler för hållbar konstruktion och byggnation. Tävlingen har många fina kandidater och juryn får en utmaning att kora en vinnare i år, säger Fredrik Westin.

Valet av NTR-certifierade träprodukter för den uppmärksammade besökspromenaden kvalificerar den som kandidat till Träskyddspriset 2021. Möjligheterna att se och få överblick över parkens attraktioner har successivt byggts ut till gagn för alla.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel