Nätupplagan: 2024-02-26 23:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Jälundsbron har chans att vinna Träskyddspriset 2020

2020 07 02

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.


Bron är ett av hittills sex tävlingsbidrag som nu har chansen vinna Träskyddspriset 2020.

– Det är en mycket vacker bro som fungerar som transportled för fordon. Konstruktionen visar prov på goda kunskaper om trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper. Därmed är den ett värdigt tävlingsbidrag, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Under våren 2019 påbörjades arbetet med att riva delar av bron, i nästa fas byttes delar ut och bron rekonstruerades. På så vis har Trafikverket bevarat dess kulturhistoriska värde och ersatt räcken och körbana i klimatsmarta, hållbara och moderna konstruktioner i impregnerat trä. År 2020 öppnades bron på nytt.

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att instifta ett årligt pris, Träskyddspriset 2020, som därmed delas ut för första gången i år. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera kommuner och beställare till att bygga mer med trä främst i svenska stadsmiljöer. Jälundsbron är värd att uppmärksammas.

– Här knyts arv, modernitet, funktionalitet och miljömedvetenhet ihop i ett konkret och föredömligt exempel, säger Fredrik Westin.

Nomineringstiden för ytterligare tävlingsbidrag går ut den 9 augusti.Den slutliga vinnaren kommer att uppmärksammas senare i höst.

Tävlingsbidrag hittills är:

Skellefteå – tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor

Umeå – Upprustade och moderniserade Rådhusparken

Gnesta – Varsamt restaurerade Jälundsbron

Nacka – Marinstaden vid Svindersviken

Växjö – Vattentorget i centrala Växjö

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Därför har föreningen beslutat att inrätta ett årligt pris, med start från i år, Träskyddspriset 2020. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-02-26
Cancel