Nätupplagan: 2024-06-24 8:10

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Hammarby klätterpark vinner Träskyddspriset 2023

2023 10 26

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

–Det är naturligtvis roligt att Hammarby klätterpark vinner utmärkelsen och att det har blivit en sådan succé. Materialet är behandlat med en miljövänlig produkt som gör det slitstarkt. Det bör uppmuntras att användas i så många sammanhang som möjligt, säger Cecilia Obermüller, (MP), ordförande i Stadsdelsnämnden i Skarpnäck i Stockholms stad.


Det är roligt att Hammarby klätterpark vinner utmärkelsen. Trä är dessutom ett förnyelsebart material som binder koldioxid, konstaterar Cecilia Obermüller, (MP), ordförande i Stadsdelsnämnden i Skarpnäck i Stockholms stad. Här tillsammans med Fredrik Westin, VD Svenska Träskyddsföreningen.Foto: Ylva Sundgren

Klätterparken erbjuder sju olika banor med olika svårighetsgrad – tillgängliga från 7 år/längden 110 cm och uppåt – och som är utmärkta med olika färger. Totalt så har banorna 60 hinder som är placerade uppe mellan stolparna på upp till 15 meters höjd och på marken.

– Klätterparken är ett lysande exempel på hur träkunskap förenas med idérikedom. Arkitektur och funktion har kombinerats på ett lovvärt sätt och kan fungera som en inspirationskälla. En värdig vinnare av Träskyddspriset 2023, säger Fredrik Westin, VD i Svenska Träskyddsföreningen och tillägger:

– Rätt val av trä ger lång livslängd och klarar högt slitage i form av många besökare och en utsatthet för vädrets makter. Genom valet av material och utformning kan man förvänta sig lång livslängd vilket ger ett resurseffektivt underhåll.

Juryn ger följande motivering:

”Hammarby Klätterpark tilldelas Träskyddspriset 2023 för en nyskapande och inspirerande byggnation och utemiljö i beständigt trä.

Den under året välbesökta platsen visar att god träteknisk kunskap går att förena med god och lekfull utformning. Parken som för tankarna till ett skeppsbygge, är ett ypperligt exempel på skapandet av en miljö som stimulerar till aktivitet och leder till god folkhälsa.

Genom det noggranna valet av material, som är frukten av teknisk utveckling, är konstruktionen säker, slitstark för väder, vind och besökare.

Konstruktionen gör också att klätterparken återbrukas på annan plats.Byggnadens unika kvaliteter modernitet och hållbarhet utgör ett föredöme och ett efterföljansvärt exempel.

Sammantaget gör detta att Hammarby Klätterpark till ettutmärkt exempel på modern användning av beständigt trä i utemiljön.”

Vid juryns sammanträde utkristalliserade sig två kandidater. Förutom Hammarby klätterpark förtjänar badbryggan vid Kyrkviken i Nacka ett hedersomnämnande för ett mycket gediget och genomtänk arbete med ett beständigt materialval.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Avsikten är att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion – stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel