Nätupplagan: 2024-06-24 9:23

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Flerbostadshuset Charleshill i Varberg nominerad till Träskyddspriset 2023

2023 06 20

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.

Charleshill i Varberg är en markör för skiftet mellan tidigare sekels byggmetoder och 2000-talets fokus på hållbarhet. Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande, är stolt över nomineringen. Foto: Anna Simonsson

Varberg är Sveriges största hamn för trävaror. Flera större företag inom träsektorn finns etablerade i kommunen. Bostadshuset Charleshill är i sin helhet ett projekt som präglas av trä i alla byggdelar. Gestaltningen av takterrassen är väl sammanhållen med gott, varierat materialutnyttjande och noggrant genomförd från ide till verklighet.

– Runt om i Sverige byggs kontinuerligt nya stadsdelar och befintliga områden renoveras eller kompletteras. Vi vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och som uppförs i trä, säger Fredrik Westin, VD för Svenska Träskyddsföreningen.

Projektet är en markör för skiftet mellan tidigare sekels byggmetoder och 2000-talets fokus på hållbarhet. Det klassiska Charleshill från 1880-talet som kompletterades på 1960-talet i Varberg har ersatts med en träbyggnad och fått sina eternitplattor nedmonterade.

– Att bygga hållbara stadsmiljöer är viktigt både sett till sociala och till miljömässiga aspekter. Även det ekonomiska perspektivet med lång förväntad livslängd och resurseffektivt underhåll talar för trä som materialval för utemiljön, säger Fredrik Westin.

Om Träskyddspriset

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljö med ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskap framträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerande goda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Odling och träskydd

Dagens impregnerade trävaror skyddas med miljöanpassade träskyddsmedel med kopparsalter som huvudsakligt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-06-24
Cancel