Nätupplagan: 2024-07-25 18:02

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Årstabergsparken nomineras till Träskyddspriset 2022

2022 07 12

Pressmeddelandet kan även läsas i vårt nyetsrum på Cision. Här finns mer bilder och pressmaterial.


Cirkulär urbanisering med hållbart materialval i fokus. Petra Lindeqvist, Nyréns, tillsammans med Britt Berntsson, Exploateringskontoret, Stockholms stad, båda landskapsarkitekter som är nöjda med hur miljön har kunnat användas för många olika aktiviteter. Foto: Anna Simonsson

I parken har hållbara materialval som trä valts när det gäller såväl det uppmärksammade utsiktstornet som är elva meter högt, men också för tuff och omfattande användning i de pittoreskt utformade lekmiljöerna. Årstabergsparken är naturmark, och därmed mer känslig än en anlagd park. Intill ligger ett bostadsområde med 14 000 boende och en skola med 1200 elever, vilket medför ett hårt slitage på parkmiljön.

–  Jag tycker vi har kunnat använda platser för en mångfald av aktiviteter, utformat dem för att smälta väl in naturmiljön och använt material som håller över tid, säger Petra Lindeqvist, landskapsarkitekt hos Nyréns.  

Det massiva intrycket av den stora parkmiljön i Årstaberg intill bostadsområdet Årstadal är ett utmärkt exempel på modern användning av trä i utemiljön i en tid som måste präglas av klimatnytta och beständiga materialval.

– Årstabergsparken är ett mycket gott exempel på när god arkitektur och funktion smälter samman på fint sätt och där trämaterialets tekniska och estetiska egenskaper används på ett kunnigt och framträdande sätt, säger Fredrik Westin, vd Svenska Träskyddsföreningen.

Om Träskyddspriset

Svenska Träskyddsföreningen vill uppmärksamma hållbar och beständig stadsutveckling som görs med stil och med trä. Sedan år 2020 har föreningen inrättat ett årligt pris med avsikten att lyfta fram goda exempel som kan inspirera till att bygga mer med trä i stadsbyggnad.

Stadsbyggnadsprojekt som nomineras och koras bedöms efter följande kriterier:

  • God arkitektur och funktion– stad och samhälle utvecklas genom form, funktion, trygghet och nytta
  • Trämaterialets tekniska och estetiska egenskaperanvänds på ett kunnigt sätt och spelar en framträdande roll
  • Hållbarhet och miljömed ett helhetsperspektiv under livscykeln är medvetna val
  • Träskyddskunskapframträder i val av konstruktion och material – lång förväntat livslängd och resurseffektivt underhåll under låg tid
  • Aktualitet, nyskapande och inspirerandegoda exempel där en eller flera faktorer bidrar till ett föredöme

Senaste nyheterna

Sommarhälsning!

Vi önskar er alla en underbar sommar och hoppas ni får en avkopplande och härlig semester! Vi vill även...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2024-07-25
Cancel