Sverige tar över ansvaret för den europeiska kommitté, CEN-kommittén, som tar fram och förvaltar standarder för beständigt trä och träbaserade produkter. – Formellt ska det inte påverka arbetet med standardisering och utveckling inom träskydd. Men det är naturligtvis ett erkännande av svensk kvalitet och kunnande inom standardisering och träskydd, säger Fredrik Westin, VD på Svenska Träskyddsföreningen.