Träskyddsinstitutet publicerade för några dagar sedan rapporten, “Avfall från tryckimpregnerat trä – fakta för cirkulär hantering”. Den utgör ett viktigt faktatillskott för beslut om hur träavfall ska hanteras säkert och hållbart, och den ligger även till grund för fortsatt utveckling av återbruk och cirkulär materialhantering.