I slutet av september startar KTH en ny distansutbildning i syfte att öka kunskapen om hur trä som byggnadsmaterial kan erbjuda lång livslängd och ett lågt klimatavtryck.