fbpx
Nätupplagan: 2021-05-18 09:05

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

BAT/BREF publicerat

BAT/BREF publicerat

BREF Bästa tillgängliga tekniker Referensdokument publicerat Europeiska unionen har offentliggjorde BAT-slutsatserna för ytbehandling med organiska...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2021-05-18
Cancel