Nätupplagan: 2023-09-23 05:09

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Onlinekurser i Träskydd

Onlinekurser i Träskydd

Med start i februari i år öppnade Träskyddsinstitutet två nya onlinekurser. Kurserna är öppna för alla men kräver registrering/inloggning. Den...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2023-09-23
Cancel