fbpx
Nätupplagan: 2021-12-02 17:12

Svenska Träskyddsföreningen
Svenska Träskyddsinstitutet

Produktionsökning 2020: 22%

Produktionsökning 2020: 22%

Svenska Träskyddsinstitutet publicerar en komplett rapport över produktionsåret 2020 som visar på en betydande produktionsökning. Under 2020...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2021-12-02
Cancel