fbpx

TräskyddsAktuellt

Aktuellt  från
Träskyddsföreningen och Träskyddsinstitutet

Nätupplagan: 2021-02-25 09:02
Save the Date: Föreningsstämma!

Save the Date: Föreningsstämma!

Kom ihåg att boka in nästa ordinarie Föreningsstämma 2020-06-04 tor 14:00 – 16:00 Svenska Träskyddsföreningen, Svenska Träskyddsinstitutet samt...

TräskyddsAktuellt utges av Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet. Ansvarig utgivare är Svenska Träskyddsföreningen och VD Fredrik Westin.

TräskyddsAktuellt bevakar Träskyddsbranschen och händelser som är av intresse eller har betydelse för branschens företag och intressenter. Publicering sker löpande på föreningens hemsida samt i sociala medier och i Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt.

Anmäl dig till Nyhetsbrevet TräskyddsAktuellt!

www.traskydd.com

Träskyddsaktuellt: 2021-02-25
Cancel