Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

Dagordning för föreningsstämma

Bästa medlemmar Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan för att se stämmohandlingar. Här finns årsredovisningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget för 2023. Även ny information...

Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

Kallelse till extra föreningsstämma 2022

Medlemmarna i Svenska Träskyddsföreningen kallas till extra föreningsstämma som avhålls den 8 december. Alla personer i våra medlemsföretag är välkomna att delta men det är endast en företrädare som kan utöva rösträtt på stämman. Alla som vill delta ska anmäla sig och...

Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

Föreningsstämma- Stämmohandlingar

Bästa medlem i Träskyddsföreningen, Nu är det en vecka kvar till Träskyddsstämman och du får detta brev för att du är angiven som kontaktperson och representant för , som är en av Svenska Träskyddsföreningens 66 medlemmar. Vi vill härmed...

Kallelse till Föreningsstämma 2021

Kallelse till Föreningsstämma 2021

Kallelse och föredragningslista 2021 Art: Ordinarie föreningsstämma 2021 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet Tid: Torsdagen den 20 maj 2021, kl 11.00 till ca 12:00 Plats: Online, Teams efter anmälan och kalenderinbjudan Kallade: Föreningens...

Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

Utskick av uppdatera kallelse

Uppdaterad kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och Svenska Träskyddsinstitutet Svenska Träskyddsföreningen Fredrik Westin Uppdaterad Kallelse till Ordinarie föreningsstämma 2020 i Svenska Träskyddsföreningen och...

Cancel