Påminnelse om Träskyddsdagen 2023

Påminnelse om Träskyddsdagen 2023

Hej alla medlemmar, (Ni som redan är anmälda kan bortse från detta mail) Ni har väl inte glömt att anmäla er till Träskyddsdagen 2023 för i så fall är det hög tid. Vi satte ett högt mål med 70 deltagare och vi är på god väg att lyckas att få till tidernas...

Medlemsmöte Vägledning miljödeklaration + Miljöhandbok

Vägledningsdokumentet version 3

Nya versionen av "vägledningsdokumentet" är publicerad nu. Det är den tredje utgåvan och den innehåller faktaunderlag och data för att göra Byggvarudeklarationer och Sundahus-deklarationer. Dokumentets titel mm Vägledning för miljödeklaration av träskyddsbehandlat...

Medlemsmöte om mögel

Medlemsmöte om mögel

Mötet hölls den 19 juni 2023. Mötet spelades in och kan ses längre ned på denna sida. Mögel på virkespaket har drabbat flera medlemmar och bygghandlare under våren. Vi håller medlemsmöte för att reda ut vad som är fakta om orsak, vad man kan göra för att förebygga...

Medlemsmöte om mögel

Medlemsmöte: Mögelenkät

Undersökningen är nu avslutad och resultaten redovisades under medlemsmötet. Se inspelningen och se enkätsvaren här: Medlemsmöte om mögel På måndag håller Träskyddsföreningen ett medlemsmöte om Mögel. Det är i skrivande stund 64 anmälda vilket med råge är historiskt...

Stämmohandlingar för Föreningsstämma 2023

Dagordning för föreningsstämma

Bästa medlemmar Här kommer en uppdatering med länk för stämmohandlingar. Se nedan. Observera att ni behöver logga in på hemsidan för att se stämmohandlingar. Här finns årsredovisningar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och budget för 2023. Även ny information...

Cancel