fbpx
Påminnelse om medlemsmöte om avfallsdeklarationer

Medlemsmöte om avfallsdeklarationer

Hej, Vi bjuder in till ett medlemsmöte för att berätta om de nya mallarna för avfallsdeklaration av träskyddsbehandlat trä som vi har tagit fram. På mötet kommer Emma Svensson Akusjärvi från Goodpoint och Fredrik Westin från Träskyddsföreningen att berätta om de nya...

Kallelse till extra föreningsstämma 2022

Kallelse till extra föreningsstämma 2022

Medlemmarna i Svenska Träskyddsföreningen kallas till extra föreningsstämma som avhålls den 8 december. Alla personer i våra medlemsföretag är välkomna att delta men det är endast en företrädare som kan utöva rösträtt på stämman. Alla som vill delta ska anmäla sig och...

Medlemsmöte om Branschlaglistan

Medlemsmöte om Branschlaglistan

Hej Vi bjuder in till ett medlemsmöte för att berätta om Träskyddsföreningens Branschlaglista och tjänster Lagpunkten Direkt. På mötet kommer Pedro från Lagpunkten att berätta om tjänsten och hur ni kan använda den. Vi har under flera år samarbetat med Lagpunkten och...

Kurs i Industriellt Träskydd 2023

Kurs i Industriellt Träskydd 2023

Hej, Nu är kursprogrammet för Grundkursen i industriellt träskydd klar och här kommer därmed en inbjudan med anmälningsformulär. Nytt för i år är att vi kommer bjuda in våra branschkollegor i våra grannländer att gå kursen (på svenska). Vi vill därför ge medlemmarna i...

Vägledningsdokumentet version 2

Vägledningsdokumentet version 2

Nya versionen av "vägledningsdokumentet" är publicerad nu. Det är den andra utgåvan och den innehåller faktaunderlag och data för att göra Byggvarudeklarationer och Sundahus-deklarationer. Dokumentets titel mm Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för...

MiljöbedömningsWorkshop 2

MiljöbedömningsWorkshop 2

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade den andra utgåvan till dokumentet “Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar” och beskrev hur man...

Uppdatera era skyltar i TSM

Uppdatera era skyltar i TSM

Som medlem i Träskyddsföreningen har ni tillgång till TSM-systemet för märklappar och skyltar till bygghandeln. Enligt NTR Document 3 har ni ansvar för att sätta märklappar på alla virkespaket som ni levererar och enligt lagen ska ni hjälpa bygghandeln och deras...

Näringspunktens avtal 2022

Näringspunkten har lagts ned efter konkursen och dessa avtal gäller inte längre. Som medlem i en branschförening knuten till Näringspunkten/Branschkansliet har man tillgång till en mängd avtal som går att nyttja både i företaget och privat: Best Western World Wide – ...

Cancel