fbpx

MiljöbedömningsWorkshop 2

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade den andra utgåvan till dokumentet “Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar” och beskrev hur man...

Nytt konto på traskydd.com

Hej , Grattis! Du har fått ett konto på traskydd.com När du loggar in hittar du mycket mer information än om du inte loggar in. Du har ett konto på vår hemsida och har där följande uppgifter: E-postadress/användarnamn: [ppmt k="email"...

Lagringsråd för Byggvaruhandeln

Lagringsråd för Byggvaruhandeln

Lagring av NTR-impregnerat trä hos bygg- och trävaruhandeln Råden är tillämpliga för hantering av allt virke i handel, transport, lagring och byggverksamhet. Tryckimpregnering enligt NTRs kvalitets- och kontrollsystem är en vidareförädling som ger trä en möjlighet att...

Lagringsråd för Träskyddsföretag

Lagringsråd för Träskyddsföretag

Rekommendation för Svenska träskyddsföreningens medlemmar Att producera virke enligt NTRs kvalitets- och kontrollsystem är en vidareförädling, som ger trä en möjlighet att användas i utsatta situationer som andra byggmaterial inte klarar. Alla ytor, oavsett material,...

MiljöbedömmningsWorkshop 2021-05-26

MiljöbedömmningsWorkshop 2021-05-26

Träskyddsföreningen genomförde en workshop där vi och Goodpoint presenterade dokumentet "Miljöbedömningssystem och bedömningsunderlag för NTR-klassificerat virke – Faktablad och vägledning till Träskyddsföreningens medlemmar"  och beskrev hur man använder vägledningen...

Avfallsklassificering av impregnerat virke

Avfallsklassificering av impregnerat virke

Nr U 6440  April 2021 Författare: Richard Lihammar, Dämien Johann Bolinius På uppdrag av: Svenska Träskyddsföreningen Rapportnummer U 6440 © IVL Svenska Miljöinstitutet 2021 IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm Tel 010-788 65 00 // www.ivl.se...

Cancel