Sjödalsparken i Huddinge

Sjödalsparken i Huddinge

BRYGGOR PÅ LAND Huddingebornas nya stadspark – ett vardagsrum mitt i centrum Det finns gott om parker i Huddinge kommun men likafullt har centrumborna under lång tid efterlyst en stadspark i myllret av aktiviteter i Huddinge centrum. På kort tid har därför den nygamla...

Kyrkviken – en badbrygga i Nacka

Kyrkviken – en badbrygga i Nacka

TRÄ PÅ VATTEN Nyskapande utformning som smälter in i Nackas vackra naturmiljöer Kyrkviken i Nacka har sin plats i en vacker naturmiljö med en närbelägen park och en strandpromenad. Bryggorna i trä smälter oerhört väl in i naturmiljön och är tillsammans med den...

Flerbostadshuset Charleshill, Varberg

Flerbostadshuset Charleshill, Varberg

TRÄSALONG MED HIMMELSTAK Modern träarkitektur för berikat boende centrala Varberg De nya bostäderna uppförda i träbyggnadsteknik i projektet Charleshill har sin placering centralt i Varberg ungefär 300 meter från centralstationen. Charleshill är ett femvåningshus med...

Hammarby Klätterpark, Stockholm

Hammarby Klätterpark, Stockholm

TRÄ PÅ HÖG HÖJD Rörelsearena i storstadsmiljö – trälösningar erbjuder klättring för alla åldrar Klätterparken i Hammarbybacken kom på plats vid midsommartid 2022, alldeles efter pandemin släppt greppet om landet. Nu kan aktiva människor i alla åldrar mötas, utöva...

Årstabergsparken, Stockholms kommun

Årstabergsparken, Stockholms kommun

Årstabergsparken, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde Stockholms kommun – en helt ny typ av parkmiljö Moderna lekmöjligheter i utmanande bergspark som anpassats till naturmiljön. Årstabergsparken i Årstadal ligger ”söder om söder” i Stockholm. Utbyggnaden och den...

Långbryggan i Rättvik, Rättviks kommun

Långbryggan i Rättvik, Rättviks kommun

Långbryggan i Rättvik – ett mångskiftande besöksmål, Rättviks kommun Långbryggan – här gifter sig folk från hela Siljansbygden: Omåttligt populära Långbryggan i är 628 m lång och byggdes år 1895 som angöringsplats för ångaren "S/S Rättvik", som gick i trafik på Siljan...

Cancel