Hem » Bygghandel » Byggvaruhandel med impregnerat trä » Snabbfakta för Byggföretag

Undermeny

Snabbfakta för Byggföretag

För byggare som utför byggtjänster till konsument

Print Friendly, PDF & Email

Garanti ges till konsumenter i Sverige på NTR-märkt virke som tillverkats av Svenska företag som är medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen med utgiven garantisedel.

Träskyddsföreningen och och dess medlemsföretag har överenskommit med byggvaruhandeln har överenskommit att byggvarhuhandeln och byggföretag förmedlar garantin som gäller mellan impregneringsföretaget och konsument. Det minimerar den ekonomiska risken som skulle kunna uppstå vid tidig skada och skyddar därmed både bygghandel, byggare och framför allt konsumenten. Uppstår rötskada under de första 20 åren ersätter impregneringsföretaget med nytt virke! Garantins övre gräns är 100 000 kr. Risken för rötskador under de första 20 åren är liten och garantin är en tydlig signal om att virket håller länge och att risken för skador är liten. Trä är ett naturmaterial med naturliga variationer i egenskaper, så det går aldrig att utesluta, därför är det bra med en funktionsgaranti.

Vem kan få garantin: Privatpersoner

Vem kan förmedla garantin: byggvaruhandel och tjänsteföretag som säljer byggtjänster till privatpersoner.

Fördelar för Bygghandel: Trygg och säker produkt. Nöjd kund. Mer försäljning. Om rötskada inträffar inom tre år efter köp gäller konsumentköpslagens regler. Om rötskada inträffar efter treårsdagen täcker 20-årsgarantin upp för skadan.

Fördelar för byggtjänstföretaget: Trygg och säker produkt. Nöjd kund. Minskad ekonomisk risk. Om rötskada inträffar inom tio år gäller konsumenttjänstlagens regler och byggaren kan bli ansvarig. Om rötskada inträffar efter 10-årsdagen täcker 20-årsgarantin.

Byggföretaget måste aktivera garantin:

1

Se till att få alla garantihandlingarna från bygghandeln

 • Kvitto/Faktura/Följesedel; (måste ange virke, NTR klass, tillverkare)
 • Garantisedel med stämpel (måste ange tillverkare)

2

Bygg rätt och följ bästa praktik

3

Lämna alla garantihandlingarna från bygghandeln

 • Er faktura på jobb och material
 • Följesedel på virke från bygghandel; (måste ange virke, NTR klass, tillverkare)
 • Garantisedel med bygghandelns stämpel (måste ange tillverkare)

4

Lämna över Produktinformationsblad samt Avfallsdeklaration till kunden

 • Produktinformationsblad (Säker hantering. Lagkrav om kunden begär)
 • Avfallsblad (Om kunden vill, bra för miljön när virket blir avfall)

5

Informera kunden om fördelarna med garantin och villkoren för att garantin ska gälla.

 • Följa monterings- och användarinstruktioner
 • Spara kvitton/faktura och följesedel samt garantisedel

A

Gäller för NTR-märkt som tillverkats av ett svenskt impregneringsföretag.

 • Finns Garantisedel för leverantören i TSM-systemet då kan garanti upprättas av bygghandel
 • Gäller inte för impregnerade trävaror som saknar NTR A eller NTR AB märkning
 • Gäller inte för importerade (ej svenska) impregnerade trävaror

B

Gäller för privatpersoner och kan förmedlas av byggare vidare till konsument

 • Privatpersoner är de som konsumentköpslagen och konsumenttjänstlagen gäller för
 • I Sverige
 • Gäller inte företag

C

Gäller om monterings- och användarinstruktioner följs

 • Rätt träskyddsklass på rätt plats
 • Rätt byggt och rätt underhåll
 • Gäller inte om man till exempel har använt NTR AB i markkontakt.
Cancel