Hem » Bygghandel » Byggvaruhandel med impregnerat trä

Undermeny

Byggvaruhandel med impregnerat trä

Handhavande av Impregnerat Trä inom Byggvaruhandel

För att säkerställa att träskyddsbehandlat trä hanteras på rätt sätt i byggvaruhandeln har vi samlat information på denna sida för att underlätta. Dessa riktlinjer hjälper till att skydda både personal, kunder och miljön:

Skyltning och försäljning

Informationskyltar som följer med den impregnerade trävaran ska sättas upp på anslagstavla och invid virket i form av hyllstrippar. Hämta information för utskrift från TSM-systemet

Informera kunderna om träets egenskaper, användningsområden. Här får ni god hjälp av ByggaUte Butiksmaterial

Erbjud skriftlig information från Informationskyltar och Garantiblad eller broschyrer om impregnerat trä för kunderna att ta med sig. Vi har tagit fram en kom-ihåg-lista som vi kallar för Snabbfakta för bygghandeln.

Goda argument finns på sidan Välj NTR certifierat virke

Miljö och säkerhet

Vid försäljning av träskyddsbehandlat trä har butiken ansvar för att informera kunden om att impregnerat trä innehåller träskyddsmedel och måste följa regelverket för biocidbehandlade varor. Vi har samlat information om detta på sidan Snabbfakta för bygghandeln.

Många har frågor om impregnerat trä och vi har tagit fram en fördjupande Miljöhandbok som besvarar alla tänkbara och otänkbara frågor om impregnerat trä och träskyddsmedel. Läs mer i Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke.

Lagring

Inomhus: Impregnerat trä ska lagras på torra och välventilerade platser. Se till att det inte ligger direkt på golv utan på pallar för att förhindra fuktansamling.

Utomhus: Träet bör lagras på upphöjda ytor, exempelvis på pallar, och skyddas från regn och direkt solljus.

Mer läsning

Se Faktablad: Lagring av impregnerat virke

Miljörapport från IVL-Urlakning av koppar från lagrat impregnerat virke 2018

Hantering

Personal bör uppmanas att bära skyddshandskar när de hanterar trä för att förhindra risk för stickor och skador.

Detaljerad information om produktens hantering finns på virkespaketens märklappar och i TSM-systemets skyltar. Den vanliga texten är att man ska använda andningsskydd vid dammande bearbetning.

Läs mer om

TSM-systemet på sidan Träskyddsmärkning TSM-systemet

Avfall och rester

Impregnerat trä som blivit över eller som är skadat är i de flesta fall inte farligt avfall och ska kastas som blandat trä. Det kan behövas bevis för detta för att avfallsentreprenören godkänner denna sortering. Då är det bra att använda avfallsdeklarationen från er leverantör av impregnerat trä.

Informera även era kunder om att avfall från impregnerat trä ska avfallsorteras som blandat trä. Observera att detta inte gäller för äldre rivningsvirke. Läs mer i Miljöhandbok Träskyddsbehandlat virke

Utbildning

Regelbunden utbildning och uppdatering för personalen är viktig för att säkerställa att alla är medvetna om de bästa metoderna för lagring, hantering och försäljning av impregnerat trä. Träskyddsföreningen erbjuder utbildningar i samband med ByggaUte-butikskampanj. Det finns även onlineutbildningar som ges av Träskyddsinstitutet och Svenskt trä

Kundservice

Erbjud support och rådgivning till kunder som har frågor om impregnerat trä. Se till att personalen är välutbildad och kan ge korrekta och användbara svar om trä och träanvändning. Utgångspunkten är kunskap och utbildning.

Vid problem med reklamationer är det viktigt att följa Bygghandels handhavande av garantin.


Genom att följa dessa riktlinjer och råd kan byggvaruhandeln säkerställa en ansvarsfull hantering av impregnerat trä, vilket skyddar både människor och miljö och maximerar kundens nytta av produkten.

Cancel