Skellefteå – Tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor

Möjligheter till naturnära fiske- och rekreationsupplevelser för alla i Skellefteå i Västerbotten

Handikappbryggan på Viberget. Foto: Skellefteå kommun

På cirka tio platser runt om vid Skellefteå kommuns alla fiskevatten i sjöar, tjärnar och där älvarna mynnar ut i Östersjöns havsvatten finns det numera tillgänglighetsanpassade bryggor som är möjliga att använda för alla skelleftebor men också för besökare. För avkopplande fiske eller bara för att med kaffekorgen njuta av de naturnära miljöerna.

Tillgänglighet låter nästan som ett ”modeord”, men det handlar i grunden om att alla medborgare ska kunna hantera och kan tåla miljön, kan ta sig fram och hitta dit de ska och kan använda olika utrymmen och funktioner. Skellefteå kommun har en anställd tillgänglighetsrådgivare med specialkompetens när det gäller utformning av den fysiska miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och vilka krav lagstiftningen ställer.

Stengärdsforsen i vackra Åbyälven. Foto: Skellefteå kommun.

I Skellefteå har kommunen och andra organisationer verkligen tagit detta till sig och sett till att med moderna träbryggor och ramper i hållbara konstruktionsmaterial skapa unika fiske- och rekreationsmöjligheter för alla. Detta ingår också i det uppmärksammade programarbetet ”Ett Skellefteå för alla 2015-2025 – – strategi för det funktionshinderspolitiska arbetet i Skellefteå kommun”

Träbryggorna med tillhörande anslutningsramper som är utförda i NTR-klassade produkter  med olika utföranden beroende på plats och naturläge, är ett utmärkt exempel på en varierad användning av skyddat trä och som ger funktionshindrade i alla åldrar möjligheter till fiske, naturupplevelser och rekreation.  Vi har valt att beskriva  två platser i kommunen, men även övriga satsningar är värda en eloge.

Det är heller därför inte särskilt förvånande att Skellefteå kommun uppmärksammats för sitt arbete med tillgänglighet. År 2019 tilldelades Skellefteå kommun det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2019.

Vitbergstjärn

Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga i Östanbäck. Foto: Skellefteå kommun

Vitbergsområdet är ett synnerligen populärt rekreationsområde beläget ungefär 2 kilometer rakt norrut räknat från centrum i Skellefteå. Här finns en stor variation av aktiviteter och här erbjuds ett lättillgängligt fiske i Östra Vitbergstjärnen.

Den generösa och stora fiskebrygga i skyddat trä vid Östra Vitbergstjärnen ligger i anslutning till handikapparkeringen vid Boda Borg. Från parkeringen finns en 70 meter lång och hårdgjord väg till fiskebryggan och vindskyddet. I anslutning till området finns också ett utegym, utfört impregnerat, NTR-klassat trä.

Bryggan ligger vid Skellefteälven i höjd med Medlefors. Bryggan anlades av Skellefteå kommun, kultur- och fritidskontoret, i samarbete med Lejonströms fvof utifrån ett medborgarförslag till kommunen. På platsen kan fångas bl.a. lax, öring, gädda, harr. I direkt anslutning till bryggan finns även ett tillgänglighetsanpassat vindskydd med grillring.

Skellefteå kommuns tekniska kontor ritade och byggde bryggan.

Bildgalleri

 

Fakta om tillgänglighetsanpassade bryggor i Skellefteå kommun

Vitbergstjärn

Byggår: 2015

Beställare: Skellefteå kommun, fritidsnämnden

Entreprenör: Bryggor: Daco

Typ av konstruktion: Brygga med tillgänglighetsramp. Utegym.

Byggmaterial. Tryckimpregnerad furu, NTR AB och NTR A i såväl brygga som utegym.

Skellefteälven

Byggår: 2017

Beställare:Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad

Entreprenör: Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad

Typ av konstruktion: Brygga med tillgänglighetsramp.

Byggmaterial. Tryckimpregnerad furu, NTR A och NTR AB

Övriga nominerade till Träskyddspriset 2020

Rådhusparken – miljö- och tillgänglighetsanpassning i Umeå

Rådhusparken - miljö- och tillgänglighetsanpassning i Umeå
Den centralt placerade Rådhusparken har sin plats i södersluttningen mot Umeälven, mellan rådhuset vid Storgatan i norr och Västra Strandgatan i söder och Stora hotellet/det nya kulturhuset Väven i väster. Och nu har parken miljö- och tillgänglighetsanpassats för 2020-talet. Sommartid är parken en plats för picknicklunchande och glassätande och på ... Läs mer...

Jälundsbron – varsam rekonstruktion i Gnesta

Jälundsbron - varsam rekonstruktion i Gnesta
Jälundsbron mitt i vackra Sörmland har genomgått en varsam rekonstruktion. År 1858 stod den 127 meter långa träbron på plats. Den klassiska och i trakten mycket populära bron används för bil-, gång- och cykeltrafik för färd till Hyltingeö via väg 848.  Jälundsbron har omsorgsfullt rekonstruerats i regi Trafikverket under 2019-20 ... Läs mer...

Tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor i Skellefteå

Tillgänglighetsanpassade bad- och fiskebryggor i Skellefteå
På cirka tio platser runt om vid Skellefteå kommuns alla fiskevatten i sjöar, tjärnar och där älvarna mynnar ut i Östersjöns havsvatten finns det numera tillgänglighetsanpassade bryggor som är möjliga att använda för alla skelleftebor men också för besökare. För avkopplande fiske eller bara för att med kaffekorgen njuta av ... Läs mer...

Vattentorget – Växjö

Vattentorget - Växjö
Vattentorget i Växjö - ett naturligt val i den moderna Trästaden Alldeles intill den mäktiga domkyrkan i Växjö ligger Vattentorget i Växjö. Torgmiljön tangerar sjökanten till Växjösjön, en av många sjöar kring staden som fått sitt namn efter ”Vägsjö” – vägen vid sjöarna. Den nya mötesplatsen i utemiljön med ”scen” ... Läs mer...

Marinastaden vid Svindersviken i Nacka

Marinastaden vid Svindersviken i Nacka
Nacka Marinstaden – ett estetiskt och nyskapande bostadsområde De boende i Nacka Marinstad liksom besökare möts av ett massivt träuttryck vid anblicken av det bostadsområde på land och framför allt på Svindersvikens vatten som är så nyskapande i huvudstadsregionen. Träuttrycket med sin prägel härrör redan från den 400 meter långa ... Läs mer...
Cancel