Lahäll – bullerskydd i klimatsmart träteknik

Trafikverkets projekt i Lahäll i Täby kommun med klimatsmarta bullerskärmar längs E18 är ett av de större i landet och i Stockholmsregionen. Bullerskärmarna i NTR-trä sträcker sig cirka en mil mellan Danderyds kyrka till avfarten till Arninge.

Bullerskyddet genom Täby kommun är ett uppskattat och bra exempel på användning av skyddat trä. Foto: Trafikverket

Den emellanåt hårt trafikerade E18 norr om Stockholm, som ibland kallas Norrtäljevägen, knyter ihop kommunerna i nordost Vallentuna, Täby och Danderyd och är samtidigt en del av det nationella stamvägnätet som förbinder Oslo med Stockholm och vidare till hamnen i Kapellskär. I takt med att befolkningen i nordostkommunerna växer krävs att kapaciteten i kollektivtrafiken ökar. Behovet av väl fungerande bullerskydd är stort och projektet har burit höga krav på hållbarhet och bygglösningar som smälter väl in i miljön. Resultatet har varit mycket uppskattat såväl av trafikanter som boende.

Den aktuella sträckan längs E18 uppfördes ursprungligen på 1950-talet. Därefter följde förstås en tilltagande trafikutveckling i kombination med ständigt ökande krav på trafiksäkerhet medförde att vägsträckningen uppvisade flera brister ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Då vägen ursprungligen byggdes för vänstertrafik vilket fick följden att flera avfarter är så kallade kilavfarter som saknar ett förberedande avfartskörfält utmed vägen. Till följd av begränsad framkomlighet och otillräckliga avfartsramper har tidigare andelen så kallade “upphinnandeolyckor” stor. Detta har till viss del åtgärdats genom förbättringsprojekt de senaste åren, och där också uppförande av moderna bullerskydd ingått.

Bullerskärmar kan med fördel utformas i skyddat trä, eftersom materialet är lätt, starkt och formbart. Möjligheten till variation är viktigt då den annars finns risk för enformighet och trafikanter uppfattar det som “att köra i en korridor”. För att inte inverka negativt på trafiksäkerheten bör därför långa bullerskärmar varieras i utseende och avstånd till vägen.

Det är också synnerligen viktigt med val av material, detaljutformning och färgval för det helhetsintryck som bullerskärmen ger. Den har också två sidor, vilket är viktigt att komma ihåg; en för trafikanter och en för boende. Lahällsprojektet i Täby har varit uppskattat av såväl trafikanter och de boende, visar flera undersökningar och valet av skyddat trä i konstruktionen har starkt bidragit till det starka helhetsintrycket och genomtänkt hållbarhet.

 


Fakta:

Byggår: 2016-17

Beställare: Trafikverket

Leverantör: Martinsons Byggsystem AB

Material: Tryckimpregnerat i NTR-klassat


Fler Goda Exempel från hela Sverige

Bjerreds Saltsjöbad – kallbadhus

Bjerreds Saltsjöbad - kallbadhus
Med en spektakulär placering, en halv kilometer ut i Öresund och med Turning Torso (Malmö) som en gigantisk silhuett i bakgrunden, står Bjärreds kallbadhus sedan drygt ett decennium.  ... Läs mer...

Solbacken – unikt handelsområde i Skellefteå

Solbacken - unikt handelsområde i Skellefteå
Redan i förutsättningarna för arkitekttävlingen år 2004 var den unika träprofilen för det då nya handelsområdet Solbacken i Skellefteå fastlagd. Och vid tidpunkten var det helt nytt med ett så stort projekt i Sverige och Europa med en byggnadsyta om totalt 31 250 kvadratmeter. När Solbacken stod färdigt år 2007 ... Läs mer...

Stadsparken – för kreativa möten i centrala Nässjö

Stadsparken - för kreativa möten i centrala Nässjö
Mitt i Nässjö återfinns stadsparken, där Ingsbergssjön erbjuder en fin plats för möten och aktiviteter. Under sommaren 2014 invigdes också den populära bryggan som en samlingsplats för alla generationer Nässjöbor och även besökare. På småländska höglandet med dess stora skogsarealer är den klassiska järnvägsknuten i Nässjö som klippt och skuren ... Läs mer...

Strömkajen – unik parkmiljö i Piteå

Strömkajen - unik parkmiljö i Piteå
Mitt i centrala Piteå, kuststaden i Norrbotten, återfinns en härlig oas vid kanalen intill Tages bro, med det centralt placerade trädäcket Strömkajen. Platsen utgör en populär mötes- och rekreationsplats för alla, designad av konstnären Sture Berglund. Kanalstränderna har i alla tider varit en populär samlingsplats för piteborna och har utnyttjats ... Läs mer...

Strandpromenaden Uddevalla

Strandpromenaden Uddevalla
Strandpromenaden vid Hästepallarna i Uddevalla kommun är en 9,3 kilometer lång bilfri gång- och cykelväg som har en vidunderlig utsikt och massor av intressanta platser och vyer att beskåda längs vägen. Vandringsleden tar sin början vid de 10 000 år gamla snäckskalsbankarna i Kuröd via centrala Uddevalla ända ut till ... Läs mer...

Cancel