Stödmurar och terrassering in trä

NTR-klassat byggtimmer är ett exempel på gott materialval när en skall bygga en ny stödmur, sandlåda, blomrabatter och mycket mer. Att bygga med NTR-klassat virke innebär att en får ett hållbart material där det dessutom gäller 20-års rötskyddsgaranti på just A- och AB-klassat virke från av Svenska Träskyddsföreningen.

Träskyddsföreningen samlar bilder på Pinterest för att inspirera till nya och bättre byggprojekt för samhällsbyggare, proffs och dom som bygger eget.

 

Bygg i Trä: Stödmur och terrassering i trä


se fler bilder på Pinterest Tillbaka till Inspirationsbilder

No shortcode ID found

Mer inspirationsbilder för:

Cancel