Hem » Bygg mer i trä » God bebyggd utemiljö

Undermeny

God bebyggd utemiljö

Med projektet ”God bebyggd utemiljö” i samverkan mellan Svenska Träskyddsföreningen, kommuner, bostadsföretag, forskning och industriföretag, presenteras moderna konstruktioner i behandlat trä för moderna utemiljöer, och som kan addera viktiga värden till stadsmiljöer runt om i Sveriges kommuner. Det handlar om att uppnå nya höjder när det gäller hållbarhet ur alla dess aspekter; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Därtill läggs förstås påtagliga estetiska och arkitektoniska kvalitetsförbättringar.

Svenska Träskyddsföreningen har sedan 2016 genomfört besök i kommuner och hos arkitektkontor som visat intresse för användning av träbaserade lösningar i den offentliga miljön. Vi har träffat bland andra Kiruna, Östersund, Sundbyberg, Skövde, Falun, Kiruna, Växjö, Vetlanda, Skellefteå och Eksjö.

Tillsammans kan vi visa upp goda, tillämpningsbara exempel från Sverige, övriga Norden och Europa. Primära samarbetspartners är kommuner, kommunägda bostadsbolag och arkitekter.

Förslag till alternativa projektupplägg för en ”God bebyggd utemiljö” i samverkan mellan kommuner och andra aktörer, Svenska Träskyddsföreningen och levererande företag. Det kan handla om:

  • Utsmyckning av torg, stadsparker eller strandnära miljöer
  • Nya bostadsområden med hög hållbarhetsprofil får en utemiljö med högt inslag av träkonstruktioner.
  • Äldre bostadsområden erbjuds en ny attraktiv utemiljö med klimatsmarta träbaserade lösningar.
  • Förskolor och skolor får en attraktiv utemiljö med klimatsmarta trälösningar.

Idé eller intresse?
Kontakta oss via telefon, mail, sms eller via vår Facebooksida om Du eller Din organisation/företag har en idé eller ett intresse som innebär mer trä i utemiljön.

Cancel