Framtidens träbyggande

Framtidens träbyggande, politiska visioner.

Träskyddsföreningen ställde frågor om framtidens samhälle och byggande till ledande rikspolitiker som delar med sig av sina tankar och framtidsversioner. Intervjuerna genomfördes under sommaren 2018.

Idén med intervjuerna var att få en bild över hur de olika partierna resonerar kring hållbart byggande i trä. Här får vi svar på hur de vill sätta press på det offentliga byggandet och om de driver frågorna till att handla om mer än bara byggnation av höga hus i trä och även involvera våra offentliga utemiljöer.

 

Cancel