Strandpromenaden Uddevalla

Strandpromenaden vid Hästepallarna i Uddevalla kommun är en 9,3 kilometer lång bilfri gång- och cykelväg som har en vidunderlig utsikt och massor av intressanta platser och vyer att beskåda längs vägen. Vandringsleden tar sin början vid de 10 000 år gamla snäckskalsbankarna i Kuröd via centrala Uddevalla ända ut till badplatsen vid Lindesnäs.

Den vackra och mycket populära strandpromenaden vid Hästepallarna i Uddevalla invigdes 2006

Det spektakulära är den kombinerade balk- och snedstagsbron utförd i i en estetiskt tilltalande träkonstruktion och som smidigt smyger sig runt de branta klippväggar som bär namnet Hästepallarna. Det kuriösa namnet finns på kartor redan på 1600-talet och anses ha att göra med intilliggande ängsmarker där hästar gick på bete.

Strandpromenaden invigdes på sensommaren 2006 och  i augusti 2016 firades att den populära vandringsleden fyllde tio år. Trots en naturlig grånad av träet står sig konstruktionen mycket väl såväl estetiskt som funktionellt efter ett decennium av frekvent användning i en emellanåt vädermässigt utsatt miljö. Strandpromenaden är tydligt markerad med skyltar som bland annat visar vilken del av promenaden som vandraren

Strandpromenaden är ett populärt mål och besöksmagnet. Närheten till vatten gör att promenaden alltid bjuder på en ny upplevelse.

befinner sig på och om det finns alternativa vägar att välja.

Strandpromenaden är ett konkret och väl synligt bevis på att samverkan mellan goda intressen ger resultat. Inför det eftertraktade projektet samlades 2,2 miljoner kronor in av näringslivet och

Detaljbild som visar hängbron utmed klippväggen vid Hästepallarna

Uddevallaborna. Det blev startskottet för bygget av Strandpromenaden. Uddevalla kommun bidrog med resterande pengar. (stycket kan ev. strykas av utrymmesskäl)

Vägverket tilldelade Uddevalla kommun ”Vackra vägars pris 2009” och här följer ett utdrag ur motiveringen:

”Uddevalla kommun och dess projektledare har skapat en länge saknad förbindelse mellan staden och dess fritidsområden och oväntat kommit på att göra det längs stadens otillgängliga bergssidor. Det till synes omöjliga har man gjort möjligt genom gångförbindelsen i form av en träbro som organiskt följer bergets form och länkar samman staden med attraktiva badplatser och kusten i söder. Genom denna gånglänk minskar behovet att använda bil för att ta sig från staden till fritidsområdena.”

 

 

 

.


Fakta:

Typ av konstruktion: Gång- och cykelbro, kombinerad balkbro/snedstagsbro.

Byggår: 2006

Byggherre/Beställare: Uddevalla kommun

Arkitekt: Hans Johansson, Uddevalla kommun

Entreprenör: Markbygg AB

Konstruktör: ELU Konsult AB grundkonstruktion, mark, stål och tripoder, Martinsons Träbroar konstruktion överbyggnad.

Träbroleverantör: Martinsons Träbroar AB

Konstruktionstyp: Balkbro/Snedstagsbro

Längd: Totalt 450 meter

Bredd: Ca 3,5 meter

Byggmaterial: Tryckimpregnerad furu enligt NTR träskyddsklass A och NTR träskyddsklass AB, ytskikt för brobana och räcke oljebehandlat för estetiska värden.

Övrigt: Erhöll Vägverkets ”Vackra vägars pris 2009”.


Ytterligare information om projektet:

https://www.uddevalla.se/uppleva-och-gora/sevardheter/strandpromenaden.html

www.martinsons.se

Print Friendly, PDF & Email
Cancel