TSM-Systemet

TSM står för Tskyddsmärkning

Med TSM-systemet kan tillverkare och återförsäljare framställa märklappar, produktinformation, skyltar och garantisedlar för impregnerade trävaror. Informationen blir korrekt och kan nås av användare och konsumenter via utskrifter, pdf-filer, QR-koder och kan även läsas i mobiler och webben. En till synes omöjlig uppgift blir enkel att uppfylla.

Det är Svenska Träskyddsföreningen som har skapat TSM-systemet för medlemmarna i föreningen och deras svenska återförsäljare och kunder.

TSM-systemet rullades ut under våren 2021 och kommer att utvecklas vidare baserat på den återkoppling vi får från användarna. Under 2022 kommer det bli obligatoriskt för träskyddsföretagen att använda lappar och skyltar från TSM-systemet för att underlätta för bygghandeln och konsumenter.

TSM-systmet

Till inloggningen för TSM-systemet.

Gäller för svenska bygghandlare och medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen

Användarguide

Här nedan hittar du svar på dina frågor och hjälp med att använda TSM-systemet.

Om du inte hittar hjälp här eller stöter på fel får du kontakta träskyddsföreningen på info@traskydd.com

Varför finns TSM?

Impregnerat trä som innehåller träskyddsmedel måste följa reglerna för biocidbehandlade varor. Biocidförordningen anger vilken information som måste anges och hur produkter ska märkas. TSM-systemet hjälper tillverkare och handeln att göra rätt och sprida informationen till konsumenter både före och efter köpet.

Vem kan använda TSM-systemet för att skapa skyltar

TSM-systemet är byggt av Svenska Träskyddsföreningen för att användas av medlemmarna. Dessutom erbjuds svenska byggvaruhandlare att använda systemet för att själva skapa skyltar för butik och webb. Skyltarna som skapas finns automatiskt tillgängligt online och kan hämtas av den som vill med webblänk eller QR-kod till mobilen. 

Informationsplikt gäller alla som säljer impregnerat virke

Det finns regler för hur impregnerat virke ska märkas och skyltas vid försäljning.

Lagen kräver att byggvaruhandeln skyltar upp och tillhandahåller särskild information till kunder som planerar att köpa och köper impregnerade trävaror. Informationen ska finnas invid virket och överlämnas i skrift eller digitalt.

Informationen ska finnas både före och efter köpet och bör även tillhandahållas före onlineförsäljning.

Beställ skylthållare

Skyltarna som skapas i TSM-systemet passar in i de skylthållare och magnethållare Träskyddsföreningen låtit tillverka.

  • Skylthållare A4 för varuinformation som måste finnas vid impregnerade varor.

  • Magnethållare 210×75 mm för viktig information som bör finnas vid impregnerade varor

Beställ på www.traskydd.com/kampanj2021 tillsammans med vårt säljdrivande kampanjmaterial.

Många väljer att trycka upp i större format och sedan laminera. Skyltarna ska sitta vid anslagstavlor där virket säljs.

Skapa konto och logga in

Skapa konto (Första gången)

Börja här : https://tsm.traskydd.com/

Innan du börjar kan det tänkas att ditt företag redan har ett företagskonto på TSM. Be då den (eller de) som har tillgång till detta att lägga till dig som medarbetare istället. Det är enklare att underhålla ett konto och ni slipper dubbla uppgifter.

Ange din egen e-postadress och välj skapa konto. Du kommer då direkt få en inloggningskod sickad till den e-postadress som du angivit. Koden är tillfällig och gäller bara en stund. Om du inte får ett mail kan det ha hamnat i skräpposten.

Nu har du ett inloggningskonto. Varje inloggningskonto är kopplat till ett företagskonto. När man skapar ett inloggningskonto som inte redan finns skapas också ett företagskonto av typen “bygghandel” Mer om företaskonto senare.

Välj hur du vill logga in

Om du redan har lösenord väljer du Använd lösenord. Saknar du lösenord eller har glömt bort det måste du välja  Skicka länk.

När du har loggat in första gången har du ett val att göra: Skapa lösenord eller bara använda inloggningskod. Om du väljer lösenord går det lite snabbare att logga in och om du glömmer lösenordet kan du alltid begära att använda inloggningskod. Inloggningskoden skickas till den e-postadress som angavs i inloggningskontot.

Du kan alltid logga in utan lösenord men det går snabbare om du sätter ett eget lösenord.

Lösenord väljer /ändrar du under inställningar / Mina uppgifter. Välj lösenord och spara.

 

Kontoinställningar /Företagsinställningar

Första gången då kontot har skapats

Om du har skapat ett konto från början har det automatiskt även skapats ett företagskonto. Detta konto är av typen “Bygghandel”.

Om ni redan har ett konto är det bättre att be en kollega som redan har inloggning att lägga till dig som medarbetare. Då kommer du in till samma företag och behöver inte lägga in samma uppgifter igen och ni slipper dubbletter.

Lägg in eller uppdatera företagsuppgifterna

Företagsuppgifterna måste fyllas i för att du eller dina kunder ska kunna ta ut skyltar.

För alla konton gäller att man kan lägga till kontaktuppgifter och logotyp.

Ett konto kan tillfälligt inaktiveras av administratörer eller kontoinnehavaren genom att ta bort krysset i rutan för Publicera (valbart i dokument).

Nyskapade konton blir Byggvaruhandel. Medlemmar i Träskyddsföreningen ges tillgång till kontotypen Impregneringsanläggning.

Du kan se vilken typ av företagskonto som ditt inloggningskonto är kopplat till. Se högst uppe till höger.

Företagstyp: Byggvaruhandel eller impregneringsanläggning

Nyskapade konton blir Byggvaruhandel. Medlemmar i Träskyddsföreningen ges tillgång till kontotypen Impregneringsanläggning.

Du kan se vilken typ av företagskonto som ditt inloggningskonto är kopplat till. Se högst uppe till höger.

 

Information för Impregneringsanläggningar

Impregneringsanläggningar måste uppdatera fler uppgifter för att kunna använda skyltarna och för att hjälpa bygghandeln och sina kunder att få ut rätt lappar.

Uppgifter som måste fyllas i är: Kontrollorgan, certifikatnummer och använda träskyddsmedel.

De träskyddsmedel som anges här är de enda som visas då man ska välja att skapa skyltar. Detta är till stor hjälp för bygghandeln som då får hjälp att välja rätt träskyddsmedel. Tänk på att ange alla de träskyddsmedel som används av er impregneringsanläggning. Om ni byter medel är det viktigt att det gamla träskyddsmedlet är valbart under hela den tid som dessa produkter finns kvar i handelsledet.

Certifikat: Om ni har flera ska allas skrivas in: tex 1234ABC; 1234DEF

Träskyddsmedel: Markera endast de kombinationer Träskyddsklasser – Träskyddsmedel som ni har Tillverkarcertifikat för. Exempel: Om ni har Certifikat från RISE för NTR A, NTR AB och NTR GRAN för Wolmanit CX-8WP ska det vara ifyllt enlig nedan. I detta fall är det endast ett certifikatnummer. Ofta används olika certifikatnummer för gran och då ska båda dessa anges i rutan för NTR-Tillverkarcertifikat.

Lägg till Medarbetare / inloggningskonton

Om man vill lägga till administratörer för ett konto kan man logga in som vanligt och därefter lägga till medarbetare. Skapa inloggningskonto. Du får ange namn, e-postadress och lösenord. Den nya användaren blir kopplad till samma företagskonto och kan ändra sitt lösenord själv. Givetvis kan hen även använda tillfällig inloggningskod, så egentligen behöver du inte ens berätta vilket lösenord som användes. Bara att logga in med inloggningskod.

Alla medarbetare har samma rätt att ändra och uppdatera företagsuppgifterna i det företag som man är kopplad till.

Be er nya användare att logga in med sin e-postadress och skapa en tillfällig inloggningskod. (Den skickas då till den angivna e-postadressen.) Sedan får denna person skapa och spara sitt eget lösenord.

Skapa/hämta Produktinformationsblad

Med funktionen Skapa dokument: Produktinformationsblad genereras tre olika pdf-filer som samtidigt arkiveras och publiceras.

Informationen är dynamiskt anpassad till Impregneringsanläggningens företagsuppgifter och val av träskyddsklass och träskyddsmedel.

Skapa/hämta Produktinformationsblad kan användas av användare kopplade till impregneringsanläggningar och bygghandel.

Skapa märklapp

Med funktionen Skapa dokument: Märklapp genereras en pdf-fil som samtidigt arkiveras och publiceras. Märklappen har samtidigt en länk till det aktuellt Produktinformationsblad med rätt information.

Informationen är dynamiskt anpassad till impregneringsanläggningens uppgifter och val av träskyddsklass och träskyddsmedel.

Skapa Märklapp kan användas av inloggade användare som är anslutna till en impregneringsanläggning.

Märklappen uppfyller de krav som ställs i enlighet med NTR dokument 3. Tillverkaren måste ange batchnummer / datum på varje paket. Detta kan göras i TSM-systemet, skriva på förhand/Stämpla eller importera TSM-skylten till etikettskrivaren. 

Skapa/Hämta Informationsblad

Med funktionen Skapa dokument: Informationsblad genereras tre olika pdf-filer som samtidigt arkiveras och publiceras.

Informationsbladet ska användas i de fall då impregnerat virke från flera leverantörer blandas i samma plocklåda eller ställ. I första hand ska man använda produktinformationsblad.

Informationsbladet är anpassad för användning av byggvaruhandlare och genererar ett blad med information från flera Impregneringsföretag och flera olika träskyddsmedel. 

Informationen är dynamiskt anpassad till användarens företagsuppgifter. Det förutsätter att man anger två till tre impregneringsanläggningar och de träskyddsmedel som de använder. 

Skapa Informationsblad kan göras av användare som är kopplade till bygghandlare.

 

 

Hur fungerar QR-koder

Vi använder en QR-kod för att underlätta hämtning av rätt träskyddsinformation. Genom att skanna koden med mobiltelefonen kan man hämta informationen direkt till mobilen. Prova själv. Ta upp din mobiltelefon, starta kameran och sikta på QR-koden. Om din mobil inte är allt för gammal kommer det att visas en länk som du kan trycka på och, vips så har du informationen på din mobil. Du kan även hämta filen genom den visade länken.

QR-kod, från engelskans Quick Response, är en patenterad och namnskyddad standard för rutkoder; tvådimensionella koder för optisk avläsning. Den utvecklades av det japanska företaget Denso 1994 för att lösa EAN-kodens begränsningar. Datatermgruppen i Sverige har föreslagit den svenska benämningen rutkod för QR-kod för att få en analogi med streckkoden. Läs mer på Wikipedia

Skapa/Hämta Garantisedel

Med funktionen Skapa dokument: Garantisedel genereras en pdf-fil som kan hämtas och skrivas ut. Garantisedeln måste skrivas ut och förses med Byggvaruhusets stämpel.

Skapa Garantisedel kan användas av Administratörer,  Impregneringsanläggningar och byggvaruhus.

Cancel