fbpx

TSM-Systemet

TSM står för Tskyddsmärkning

Med TSM-systemet kan tillverkare och återförsäljare framställa märklappar, produktinformation, skyltar och garantisedlar för impregnerade trävaror. Informationen blir korrekt och kan nås av användare och konsumenter via utskrifter, pdf-filer, QR-koder och kan även läsas i mobiler och webben. En till synes omöjlig uppgift blir enkel att uppfylla.

Det är Svenska Träskyddsföreningen som har skapat TSM-systemet för medlemmarna i föreningen och deras svenska återförsäljare och kunder.

TSM-systemet rullas ut med början under maj 2021 och kommer att utvecklas vidare baserat på den återkoppling vi får från användarna. Under 2022 kommer det bli obligatoriskt för träskyddsföretagen att använda lappar och skyltar från TSM-systemet för att underlätta för bygghandeln och konsumenter.

TSM-systmet

Till inloggningen för TSM-systemet.

Gäller för svenska bygghandlare och medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen

Användarguide

Här kan du få svar på dina frågor och hjälp med att använda TSM-systemet.

Om du inte hittar hjälp här eller stöter på fel får du kontakta träskyddsföreningen på info@traskydd.com

Varför finns TSM?

Impregnerat trä som innehåller träskyddsmedel måste följa reglerna för biocidbehandlade varor. Biocidförordningen anger vilken infomration som måste anges och hur produkter ska märkas. TSM-systemet hjälper tillverkare och handlen att göra rätt och sprida informationen till konsumenter både före och efter köpet.

Vem kan använda TSM-systemet för att skapa skyltar

TSM-systemet är byggt av Svenska Träskyddsföreningen för att användas av medlemmarna. Dessutom erbjuds svenska byggvaruhandlare att använda systemet för att skapa skyltar för butik och webb.

Informationsplikt gäller alla som säljer impregnerat virke

Det finns regler för hur impregnerat virke ska märkas och skyltas vid försäljning.

Lagen kräver att byggvaruhandeln skyltar upp och tillhandahåller särskild information till kunder som planerar att köpa och köper impregnerade trävaror. Informationen ska finnas invid virket och överlämnas i skrift eller digitalt.

Informationen ska finnas både före och efter köpet och bör även tillhandahållas före onlineförsäljning.

Beställ skylthållare

Skyltarna som skapas i TSM-systemet passar in i de skylthållare och magnethållare Träskyddsföreningen låtit tillverka.

  • Skylthållare A4 för varuinformation som måste finnas vid impregnerade varor.

  • Magnethållare 210×75 mm för viktig information som bör finnas vid impregnerade varor

Beställ på www.traskydd.com/kampanj2021 tillsammans med vårt säljdrivande kampanjmaterial.

 

Skapa konto

Börja här

https://tsm.traskydd.com/

Ange din egen e-postadress och välj skapa konto. Du kommer då direkt få en inloggningskod sickad till den e-postadress som du angivit. Koden är tillfällig och gäller bara en stund.

Mailet kan hamna i skräpposten.

Det finns tre typer av konton i TSM-systemet. Det skapade kontot kommer att vara av typen Byggvaruhandel och är begränsad till utskrifter av butiksskyltar och Garantisedlar.

Här är alla kontotyper:

  • Administratör
  • Impregneringsanläggning
  • Byggvaruhandel 

För alla konton gäller att man kan lägga till kontaktuppgifter, logotyp och andra viktiga uppgifter. Man kan inte har lösenord kan man logga in med en tillfällig kod som skickas till angiven e-postadress. När man är inloggad kan man även ändra e-postadress till kontaktpersonen. Det kan vara bra om en kollega ska ta över arbetsuppgiften.

Standardkontot som skapas om man skapar ett konto själv är ett konto för en Byggvaruhandel. Det kontot kan hämta och skriva ut Produktinformationsblad och Garantisedel. En byggvaruhandel kan även skapa ett Informationsblad om det behövs.

Medlemmar i Träskyddsföreningen kan få ett konto av kategorin Impregneringsanläggning. Med detta konto kan man skapa Produktinformationsblad, Garantisedlar och märklappar (paketmärkningslappar)

Som Administratör kan man skapa alla skyltar och lappar för alla användare samt underhålla databaser mer texter, träskyddsmedel och användare och deras rättigheter.

 

Ändra användare

Om man vill byta administratör för ett konto kan man logga in som vanligt och därefter ändra namn och e-postadress till den som du har utsätt till ert företags nya användare. Mer behövs inte. Spara och logga ut.

Be er nya användare att logga in med sin e-postadress och skapa en tillfällig inloggningskod. (Den skickas då till den angivna e-postadressen.) Sedan får denna person skapa och spara sitt eget lösenord. 

Skapa/hämta produktblad

Med funktionen Skapa dokument: Produktinformationsblad genereras tre olika pdf-filer som samtidigt arkiveras och publiceras.

Informationen är dynamiskt anpassad till användarens egna uppgifter och val av träskyddsklass och träskyddsmedel.

Skapa Produktinformationsblad kan användas av Administratörer och av Impregneringsanäggningar.

Skapa märklapp

Med funktionen Skapa dokument: Märklapp genereras en pdf-fil som samtidigt arkiveras och publiceras. Märklappen har samtidigt en länk till det senaste Produktinformationsbladet.

Informationen är dynamiskt anpassad till användarens egna uppgifter och val av träskyddsklass och träskyddsmedel.

Skapa Märklapp kan användas av Administratörer och av Impregneringsanläggningar.

Skapa/Hämta Informationsblad

Med funktionen Skapa dokument: Informationsblad genereras tre olika pdf-filer som samtidigt arkiveras och publiceras.

Informationsbladet är anpassad för användning av byggvaruhandlare och genererar ett blad med information från flera Impregneringsföretag och flera olika träskyddsmedel,

Informationen är dynamiskt anpassad till användarens egna uppgifter och samt val av träskyddsklass, tillverkare och träskyddsmedel.

Skapa Informationsblad kan användas av Administratörer och av Byggvaruhandel.

Skapa/Hämta Garantisedel

Med funktionen Skapa dokument: Garantisedel genereras en pdf-fil som kan hämtas och skrivas ut. Garantisedeln måste skrivas ut och förses med Byggvaruhusets stämpel.

Skapa Garantisedel kan användas av Administratörer,  Impregneringsanläggningar och byggvaruhus.

Hur fungerar QR-koder

Vi använder en QR-kod för att underlätta hämtning av rätt träskyddsinformation. Genom att skanna koden med mobiltelefonen kan man hämta informationen direkt till mobilen. Prova själv. Ta upp din mobiltelefon, starta kameran och sikta på QR-koden. Om din mobil inte är allt för gammal kommer det att visas en länk som du kan trycka på och, vips så har du informationen på din mobil. Du kan även hämta filen genom den visade länken.

QR-kod, från engelskans Quick Response, är en patenterad och namnskyddad standard för rutkoder; tvådimensionella koder för optisk avläsning. Den utvecklades av det japanska företaget Denso 1994 för att lösa EAN-kodens begränsningar. Datatermgruppen i Sverige har föreslagit den svenska benämningen rutkod för QR-kod för att få en analogi med streckkoden. Läs mer på Wikipedia

Cancel