fbpx

Sågverken och virket

Sågverken förädlar timmerråvaran till virke. Det sågade virket kan till exempel vara byggnadsvirke eller snickerivirke som förädlas vidare till produkter i industrin eller exporteras. Sortering och klassificering av sågat virke görs vid sågverken. Furu och gran sorteras vanligen enligt regler kallade Nordiskt Trä, som är ett gemensamt regelverk för Sverige, Norge och Finland. Konstruktionsvirke sorteras enligt särskilda regler.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Cancel