Byggvaruhandels handhavande av garantin

Snabbfakta för Byggvaruhandeln

FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA, KRÄVS:

N

1. Att virket är NTR-märkt

Bläckstråle- eller färgmärkt i kombination med buntmärkning. Ibland kan märkningen ha fallit bort – garantin gäller ändå.

 

N

2. Att virket är avsett för konsumentanvändning

Enbart konsumenter kan åberopa garantin.

 

N

3. Att garantisedel med återförsäljarstämpel samt kvitto/faktura kan uppvisas

Vid utlämnandet ska säljaren upplysa kunden om att spara samtliga köpehandlingar. Gäller max 100 000 SEK.

 

För mer information eller om du har frågor gällande Rötskyddsgarantin så är du välkommen att kontakta oss.

Så här ser garantin ut:

Hur länge gäller garantin?

– Tjugo år. Dom första tre åren gäller garantin parallellt med Konsumentköplagen. Från år fyra-tio skyddar garantin speciellt hantverkarna som säljer enligt Konsumenttjänstlag. Deras åtagande sträcker sig till år tio. Från år tio till tjugo är garantin träskyddsbranschens löfte till slutkonsument enligt garantiutfästelsen.

Vadå, vilken garantiutfästelse?

– Denna får inte blandas ihop med konsumentens reklamationsrätt som är den lagliga rätten att framföra klander. Istället betyder garantiutfästelsen att felaktigt material byts till nytt med samma leveransvillkor. Har man fått varan hemkörd, så kommer den nya varan hem. Har man handlat i bygghandeln, ja då kan kunden hämta nya hos bygghandeln.

Vilka fel gäller garantin för?

– Rötangrepp. Virket ska ha blivit angripet så till den grad att det är satt ur sin sakfunktion, dvs en trall som ska fungera som trall och en regel som regel i 20 år.

Hur stora belopp gäller garantin?

– Garantin är maximerad till 100 000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle (ett kvitto).

Vem gör utfästelsen?

– Tillverkaren av tryckimpregnerat virke, vilken är medlem i Svenska Träskyddsföreningen, är den som lämnar garantin. I de fall där tillverkaren inte längre går att spåra så har Svenska Träskyddsföreningen tecknat en ansvarsförbindelse.

Hur gör man en reklamation?

– Om en kund påtalar fel och gör anspråk på garanti ska felet anmälas och analyseras. Vi rekommenderar att använda denna mall för reklamationer.

Mall för reklamationer

Om rötskada uppstått används följande mall för att påbörja reklamationen.

 

 

Handhavarinstruktion för Byggvaruhandeln

Denna instruktion är avsedd att förenkla hanteringen med garantin så att den förmedlas (avtalas) vid alla köp av tryckimpregnerat virke i NTR-klasserna A och AB.

1 Inköp av Tryckimpregnerat virke

När beställning görs bör inköparen tänka på att beställa varor i båda klasserna A och AB för att kunden skall kunna välja rätt användningsmaterial i mark och ovan mark som de olika klasserna står för. Inköparen bör beställa båda klasserna med en särskild anvisning att de skall vara impregnerade och märkta enligt NTR.

Inköparen skall också begära (avropa) garantisedlar från tillverkaren i en omfattning som han själv önskar. Det åligger inköparen att rätt fördela dessa garantisedlar med Kemikalieinspektionens (KemI) 7 informationspunkter så att de vid försäljningsstället motsvarar de olika leverantörernas leveranser. De kan identifieras på denna information och en sammanblandning kan försvåra arbetet med att identifiera rätt leverantör om garantin tas i anspråk.

2 Kontantförsäljning till konsument över kassadisk

När kund kommer till kassan med tryckimpregnerat virke i någon av klasserna A och AB impregnerade med kopparhaltiga medel, skall han få med sig;

Kvitto

På kvittot skall framgå datum för upphandlingen. Kvantiteter på tryckimpregnerat virke. Att varorna är av antingen klass A, AB eller var för sig.

Garantisedel

Häfta garantisedel ihop med kvittot.

På garantisedeln framgår vad garantin omfattar med de begränsningar som gäller.

På garantisedeln framgår också Kemikalieinspektionens (KemI) 7 informationspunkter.

På denna skall också framgå vilket impregneringsverk som impregnerat materialet.

3 Fakturerad försäljning till konsument

Vid registrering av fakturans innehåll skall framgå kvantitet av varje delpost av klass A och AB, datum för faktureringen samt som bilaga medfölja en garantisedel med informationsblad med Kemikalieinspektionens (KemI) 7 informationspunkter.

OBS! Vid fakturering biläggs garantisedeln.

4 Fakturerad försäljning till byggare eller bygghantverkare

Garantin kan förmedlas vidare av en byggare eller bygghantverkare som i sin yrkesutövning arbetar för en konsument och som därmed ansvarar för varorna enligt Konsumenttjänstlagen.

Vid faktureringen skall en garantisedel medfölja fakturan som bilaga. Garantisedel stämplas med byggföretagets namn eller signatur.

När byggaren eller bygghantverkaren i sin tur fakturerar sin kund (konsument) både arbetet och materialet gör han samma sak, bilägger garantisedeln samt produktbladet med Kemikalieinspektionens (KemI) 7 informationspunkter.

OBS! Vid slutfakturering konsumentkunden skall framgå kvantiteter och klasserna A eller AB, datum för faktureringen.

Garantisedeln bilägges fakturan.

Cancel