Bygghandels handhavande av garantin

Print Friendly, PDF & Email

Handhavarinstruktion för Byggvaruhandeln


Denna instruktion är avsedd att förenkla hanteringen med Rötskyddsgarantin så att den förmedlas (avtalas) vid alla köp av tryckimpregnerat virke med NTR-märkning från svenska leverantörer.

1. Inköp av tryckimpregnerat virke

När beställning görs bör inköparen tänka på att beställa varor i båda klasserna NTR A och NTR AB för att kunden skall kunna välja rätt träskyddsklass för sitt bygge. Inköparen bör beställa båda klasserna med en särskild anvisning att de skall vara impregnerade och märkta enligt NTR.

Att köpa tryckimpregnerat virke är mer krävande än vanligt virke eftersom det finns särskilda regler och för information som måste hanteras i butiken.

För varje ny leverantör blir den en ny uppsättning med information som måste hanteras och det kräver ordning och reda i hantering av information, filer och publicering på webben. Det leder givetvis till ganska mycket extra arbete för varje ny leverantör man tar in i butiken.

2. Informationshantering och skyltar

Den som säljer tryckimpregnerat trä är skyldig att tillhandahålla information om produkterna till sina kunder.

Inköparens företag behöver därför att se till att ändamålsenliga rutiner upprättas så det inte blir fel och följer de tvingade regler som gäller enligt lagen och NTR-systemet.

Information som hör ihop med trävarorna och tillhandahålls av tillverkarna görs tillgänglig för kunderna i butiken, vid försäljning och på webben.

Informationen hämtas på TSM-systemet som är de Svenska Träskyddsföretagens gemensamma system för att tillhandahålla TräSkyddsMärkning och information.

Garantisedel, Produktinformationsblad och Avfallsblad (avfallsblad läggs till från våren 2023) hämtas på TSM-Systemet.

Det åligger bygghandeln att anslå Produktinformation i butik och i webb på det sätt som anges av Biocidförordningens regler om biocidbehandlad vara och på det sätt som anges på sidan TSM-Systemet. Varje tillverkare har en egen uppsättning av lappar för varje träskyddsklass. Det leder tyvärr många dokument.

För varje leverantör av impregnerat blir det:

  • 1 st Garantisedel (för NTR A och NTR AB)
  • 1 st Produktinformationsblad NTR A
  • 1 st Produktinformationsblad NTR AB
  • 1 st Avfallsblad NTR A
  • 1 st Avfallsblad NTR AB

Skyltning i Butik

Produktinformationsbladen ska anslås i butik invid det aktuella virket

alternativt

Produktbladen anslås på anslagstavlan på avdelningen för impregnerat trä. Då ska samtidigt hyllstripp anslås på pallställ eller vid plocklåda nära virket.

OBS! Vid byte av leverantör måste nya skyltar hämtas och ersätta de gamla.

OBS! Om er leverantör (impregneringsföretaget) byter träskyddsmedel måste nya skyltar hämtas och ersätta de gamla.


3. Kontantförsäljning till konsument över kassadisk

När kund kommer till kassan med tryckimpregnerat virke i någon av träskyddsklasserna NTR A och NTR AB impregnerade med kopparhaltiga medel, skall hen få med sig;

A Kvitto/Faktura/Ordersedel

På kvittot skall framgå dimensioner antal/längd, träskyddsklass och tillverkare per produkt. Om ett specificerat kvitto inte är möjligt ska en ordersedel överlämnas där det framgår dimensioner och antal/längd per träskyddklass (NTR A eller NTR AB) samt tillverkare per produkt.

Vid försäljning av virke från flera tillverkare i samma order ska kvantitet och dimension anges för varje tillverkare.

Om ert affärssystem omfattar denna information kan ni ta kontakt med Träskyddsföreningen för att avtala och göra de arrangemang som krävs för att skriva ut Garantisedel/bevis direkt på kassakvitto eller ordersedel.

B Garantisedel

Skriv ut garantisedel och stämpla med er företagsstämpel. (skriv ut från TSM-systemet eller beställs från er leverantör). Vid försäljning av impregnerat virke från flera tillverkare ska garantisedel för varje tillverkare bifogas.

På garantisedeln framgår vad garantin omfattar med de begränsningar som gäller.

C Produktinformationsblad (TSM-skylt)

På produktinformationsbladet finns information som måste lämnas över till kund enligt lag. Här finns viktig produktinformation om bland annat säker hantering. Även denna ska tillhandahållas för vart och en av impregneringsföretag och en per träskyddsklass. Aktuella produktinformationsblad hämtas från TSM-systemet eller från QR-kod på produkten/virkespaketets märklapp.

D Avfallsblad

Överlämna Avfallsblad för miljöriktig hantering av avfall som uppstår i samband med bygget eller då bygget rivs och återbrukas eller blir avfall

På denna skall också framgå vilket impregneringsverk som impregnerat materialet. Även här är det ett blad per tillverkare och träskyddsklass. Det kan även förekomma särskilda blad för vissa produkter.


4. Fakturerad försäljning till konsument

I princip samma som punkt 3 ovan. Kvitto utgår och ersätts av faktura.

Mindre skillnader kan förekomma beroende på affärssystem och bygghandelskedja och huruvida fakturan innehåller orderrader. Det ska i köpehandlingarna framgå: dimensioner och antal/längd per träskyddklass (NTR A eller NTR AB) samt tillverkare. Vid försäljning av virke från flera tillverkare i samma order ska kvantitet och dimension anges för varje tillverkare.


5. Fakturerad försäljning till byggare eller bygghantverkare

I princip samma som punkt 3 ovan. Kvitto ersätts och ersätts av faktura och ordersedel.

Garantin kan förmedlas vidare av en byggare eller bygghantverkare som i sin yrkesutövning arbetar för en konsument och som därmed ansvarar för varorna enligt Konsumenttjänstlagen.

Byggföretaget ska förmedla de korrekta dokumenten från bygghandlaren tillsammans med bygghanlingarna och överlämna dessa till konsumenten. Byggaren vill troligen inte lämna fakturan vidare och då är det viktigt att ordersedeln innehåller informationen som behövs för att garantin ska gälla.

Garantisedel stämplas med byggföretagets namn eller signatur.Fullständiga villkor

För mer information se…

Snabbfakta för bygghandeln

Rötskyddsgaranti

Cancel