Branschen

Snabbfakta för Byggföretag

Snabbfakta för Byggföretag
För byggare som utför byggtjänster till konsument Garanti ges till konsumenter i Sverige på NTR-märkt virke som tillverkats av Svenska ... Läs mer

Träskyddsmärkning TSM-systemet

Träskyddsmärkning TSM-systemet
TSM- står för Träskyddsmärkning TSM-systemet underlättar för tillverkare och återförsäljare att framställa och tillhandahålla produktinformation och skyltar för impregnerade trävaror ... Läs mer

Faktablad: Lagring av impregnerat virke

Faktablad: Lagring av impregnerat virke
Lagring av NTR-impregnerat trä hos bygg- och trävaruhandeln Råden är tillämpliga för hantering av allt virke i handel, transport, lagring ... Läs mer

Träskyddsbranschen

Träskyddsbranschen
Träförädling är en viktig del av Svensk trävaruindustri. Vårt land har en lång tradition i att beständighetsförädla virke till nytta ... Läs mer

ByggaUte Butiksmaterial

ByggaUte Butiksmaterial
Anmäl dig till informationsmöte! Byggaute-möte: Säljutbildning och regler för impregnerat virke i bygghandeln: 10 maj 2023 10:00–11:00 12 maj 2023 ... Läs mer

Bygghandeln

Bygghandeln
I Sverige finns det ca 800 bygghandlare som handlar med trävaror. De hanterar och säljer en stor del av det ... Läs mer

Bygghandels handhavande av garantin

Bygghandels handhavande av garantin
Handhavarinstruktion för Byggvaruhandeln Denna instruktion är avsedd att förenkla hanteringen med Rötskyddsgarantin så att den förmedlas (avtalas) vid alla köp ... Läs mer

Skogen

green pine trees
Skogsindustrins betydelse Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin förnybara råvara har ... Läs mer
Cancel