Branschen

Snabbfakta för Byggföretag

Snabbfakta för Byggföretag
För byggare som utför byggtjänster till konsument Garanti ges till konsumenter i Sverige på NTR-märkt virke som tillverkats av Svenska ... Läs mer

Träskyddsbranschen

Träskyddsbranschen
Träförädling är en viktig del av Svensk trävaruindustri. Vårt land har en lång tradition i att beständighetsförädla virke till nytta ... Läs mer

ByggaUte Butiksmaterial

ByggaUte Butiksmaterial
Öka försäljningen av tryckimpregnerat virke! Nu är det dags att beställa årets säljande Bygga ute-material KOSTNADSFRITT KAMPANJPAKET Informationsfilm som visar ... Läs mer

TSM-Systemet

TSM-Systemet
TSM står för Träskyddsmärkning Med TSM-systemet kan tillverkare och återförsäljare framställa märklappar, produktinformation, skyltar och garantisedlar för impregnerade trävaror. Informationen ... Läs mer

Träskyddsdagar

Träskyddsdagar
Träskyddsdagarna har en lång tradition och samlar varje år mellan 70-100 deltagare. Träskyddsdagarna arrangeras varje udda år av Svenska Träskyddsföreningen ... Läs mer

Bygghandeln

Bygghandeln
I Sverige finns det ca 800 bygghandlare som handlar med trävaror. De hanterar och säljer en stor del av det ... Läs mer

Branschhistorik

Branschhistorik
1941 bildades den Svenska Träimpregneringsföreningen, vilket kan sägas vara starten på Svenska Träskyddsföreningen. Den starka fokuseringen på vetenskap, kvalité och ... Läs mer

Bygghandels handhavande av garantin

Bygghandels handhavande av garantin
Handhavarinstruktion för Byggvaruhandeln Denna instruktion är avsedd att förenkla hanteringen med Rötskyddsgarantin så att den förmedlas (avtalas) vid alla köp ... Läs mer

Skogen

green pine trees
Skogsindustrins betydelse Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste näringar som skapar sysselsättning i hela landet. Med sin förnybara råvara har ... Läs mer
Cancel