Rötskyddsgaranti

Print Friendly, PDF & Email

20 års rötskyddsgaranti mot röta!

Kvalitetscertifierat NTR-trä är svårslaget när det gäller skydd mot röta – konsumenter har en rötskyddsgaranti på 20 år.

Så funkar garantin

Rötskyddsgarantin gäller i 20 år från att du köpt in virket, och om oturen är framme och du trots allt skulle drabbas av en rötskada kan du få nytt virke som ersättning upp till ett värde av 100 000 kronor. En trall, till exempel, ska fungera som en trall i minst två decennier. Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB och gäller konsumenter. Virket ska ha en fysisk NTR-märkning, men även om den fallit bort gäller garantin. När du köper virket ska säljaren upplysa om att spara alla köpehandlingar.

Vid köp

  • Se till att få kvitto och Garantisedel där det framgår vilka NTR-produkter som du har köpt och vem som tillverkad dom
  • Spara kvitton och garantisedlar på ett säkert ställe

När du bygger

Följ monterings- och användarinstruktioner. Du hittar utförliga instruktioner på den här sidan: Monterings- och användarinstruktioner

Om du vill begära rötskyddgarantin

Du hittar utförliga instruktioner på sidan Begära Rötskyddsgaranti

Faktaruta

Svenska Träskyddsföreningens medlemmar lämnar 20 års garanti på NTR impregnerat virke. Detta gäller virke med träskyddsklass NTR A och NTR AB virke och fungerar som en ytterligare garanti på redan högkvalitativa produkter.

När en privatperson köper NTR-virke

Svensk träskyddsindustri är angelägen om att våra produkter ska hålla hög kvalitet. Garantin gäller i 20 år från inköpstillfället och gäller för rötangrepp, då virket blivit så angripet att det är satt ur sin sakfunktion. En trall ska fungera som en trall under minst 20 år.

Garantin är maximerad till 100.000 SEK för varje enskild kund och garantitillfälle och förutsätter att man behåller kvittot och garantisedeln.

Garantin omfattar träskyddsklasserna NTR A och NTR AB

Träskyddsklass NTR A: används för trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta säkerhetsanordningar och i konstruktioner som är svåra att byta ut.

Träskyddsklass NTR AB: används för trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte är av avgörande betydelse.

Virket ska vara NTR-märkt: bläckstråle- eller färgmärkt i kombination med buntmärkning. Ibland kan märkningen ha fallit bort – garantin gäller ändå.

Virket ska vara avsett för konsumentanvändning och enbart konsumenter kan åberopa garantin.

Garantisedeln med återförsäljarstämpel och kvitto/faktura ska kunna uppvisas.

Vid utlämnandet ska säljaren upplysa kunden om att spara samtliga köpehandlingar.

Eventuell reklamation sker via bygghandeln till det producerande impregneringsföretaget.

Exempel på Garantisedel

Bygghandeln hämtar och skriver ut Garantisedel och överlämnar denna till kund tillsammans med kvitto där det står angivet tillverkare (impregneringsanläggning) och träskyddsklass. Dessa måste uppvisas vid garantianspråk.

Cancel