Träskyddsklasser Tabell

Här är en förteckning över NTR-systemets samtliga träskyddskasser. 

För mer information om NTR-systemet läs mer här: NTR-Systemet

Träskyddsklass NTR A

Träskyddsklass NTR A
Träskyddsbehandlat furu för användning i markkontakt

Träskyddsklass NTR A mod

Träskyddsklass NTR A mod
Modifierat trä för användning ovan mark

Träskyddsklass NTR A pole

NTR A pole
Träskyddsbehandlad furu för användning i markkontakt som ledningsstolpe och stolpe

Träskyddsklass NTR AB

Träskyddsklass NTR AB
Träskyddsbehandlad furu för användning ovan mark

Träskyddsklass NTR AB mod

Träskyddsklass NTR AB mod
Modifierat trä för användning ovan mark

Träskyddsklass NTR B

Träskyddsklass NTR B
Träskyddsbehandlad furu för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.

Träskyddsklass NTR B mod

Träskyddsklass NTR B mod
Modifierat trä för användning i fönster- och dörrsnickerier etc.

Träskyddsklass NTR Gran

Träskyddsklass NTR Gran
Träskyddsbehandlad gran för användning i vissa snickerier utomhus

Träskyddsklass NTR GW

Träskyddsklass NTR GW
Träskyddsbehandlad gran för användning i fönsterkomponenter

Träskyddsklass NTR HC

Träskyddsklass NTR HC
Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i panel (Hartwood cladding)

Träskyddsklass NTR HW

Träskyddsklass NTR HW
Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i fönsterkomponenter (Hartwood window)

Träskyddsklass NTR M

Träskyddsklass NTR M
Träskyddsbehandlad furu för användning i saltvatten

Träskyddsklass NTR M mod

Träskyddsklass NTR M mod
Modifierat trä för användning i saltvatten
Cancel