Träskyddsklass NTR M

Träskyddsklass NTR M

Träskyddsklass NTR M


Färgkod

Blå


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlad furu för användning i saltvatten


Träslag

Furu och andra lätt impregnerbara barrträslag (impregneringsbarhetsklass 1 enligt EN350)


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej

Pågår utveckling av nya träskyddsmedel för klass NTR M


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC5

Träkonstruktioner i havsvatten och konstruktioner utsatta för extrema förhållanden eller där man ställer särskilda krav på beständighet och hållfasthet


Användning enligt NTR

Kajkonstruktioner, bryggor, pålar


Tillåten bearbetning

Om kapning, håltagning och annan mindre bearbetning är oundviklig före leverans från tillverkningsstället skall de bearbetade ytorna behandlas med ett lämpligt träskyddsmedel. Klassbeteckningen förloras om annan bearbetning görs, t ex klyvning och hyvling och om träet profileras.


Tillverkning/behandling

Vakuum-tryckimpregnering


Inträngningsklass EN 351-1

NP5. Full inträngning i splintved


NTR-dokument

NWPC Document No 1 Part 1:2017


Cancel