Träskyddsklass NTR M mod
Hem » Beständigt trä » NTR-Systemet » Träskyddsklass NTR M mod

Träskyddsklass NTR M mod

Träskyddsklass NTR M mod


Färgkod

Blå


Kort beskrivning

Modifierat trä för användning i saltvatten


Träslag

Träslag är definierat i enlighet NTR-godkännande


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Konsument, Industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej, ingen produkt finns ännu.

Försök pågår med stolpar, slipers och sågat.


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC5

Träkonstruktioner i havsvatten och konstruktioner utsatta för extrema förhållanden eller där man ställer särskilda krav på beständighet och hållfasthet


Användning enligt NTR

Kajkonstruktioner, bryggor, pålar


Tillåten bearbetning

Bearbetning sker i enligt beskrivning i NTR-godkännandet för produkten.


Tillverkning/behandling

Vakuum, värmebehandling, process i enlighet med NTR-godkännande


Inträngningsklass EN 351-1

NP5. Full inträngning i splintved


NTR-dokument

NTR Document no. 1, Part 4:2017


Cancel