Träskyddsklass NTR HW
Hem » Beständigt trä » NTR-Systemet » Träskyddsklass NTR HW

Träskyddsklass NTR HW

Träskyddsklass NTR HW


Färgkod

Brun


Kort beskrivning

Träskyddsbehandlat kärnvirke för användning i fönsterkomponenter (Hartwood window)


Träslag

EN350-1 Durabillity class 3 eller bättre


Avgränsning

Träskyddsklasserna avser skyddet mot biologisk nedbrytning. Eventuellt andra krav på det träskyddsbehandlade träet, t ex sorteringsklass, bearbetning före behandling och leveransfuktkvot, specificeras separat.


NTR-klassens huvudsakliga användning

Industri


Tillgänglig i byggvaruhandel (2019)

Nej,

Inget godkännande finns ännu


Användningsklass enligt SS-EN 335

UC3

Träskyddsklass HW avser endast fönsterkomponenter.


Användning enligt NTR

Fönstersnickerer och komponenter


Tillåten bearbetning

Om träskyddsbehandlat trä i klass HW bearbetas före leverans från tillverkningsstället förloras klassbeteckningen


Tillverkning/behandling

Vakuum, doppning, flowcoating, spraymålning, bestrykning


Inträngningsklass EN 351-1

NP1. Ingen inträning. 3 mm i analytisk zon


NTR-dokument

NTR Document no. 1 Part 3: 2017


Cancel